سازمان "صدای زنان برای صلح" یک سازمان کانادایی غیروابسته به دولت کانادا می باشد که برای برقراری صلح و عدالت اجتماعی در کانادا و سراسر دنیا تلاش می کند

 

شهروند ۱۲۴۱- پنجشنبه ۶ آگوست ۲۰۰۹


 

در حمایت از  روز جهانی حقوق بشر در ایران


 

سازمان "صدای زنان برای صلح" یک سازمان کانادایی غیروابسته به دولت کانادا می باشد که برای برقراری صلح و عدالت اجتماعی در کانادا و سراسر دنیا تلاش می کند. بیانیه ی این سازمان را در همبستگی با مردم ایران که در روز ۲۵ جولای ۲۰۰۹ صادر شده، در زیر می خوانید:

ـ ما صدای خود را به صدای جامعه بین الملل اضافه کرده و تقاضای هر چه سریعتر و بدون قید و شرط آزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران شامل روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان اجتماعی که در اعتراض به نتیجه تقلب انتخابات ۲۲ خرداد ریاست جمهوری ایران دستگیر شده اند را داریم.

ـ پاسخ خشونت آمیز دولت ایران به تظاهرکنندگان توهین مستقیم به حقوق اجتماعی و شهروندی مردم ایران و همچنین سایر حمایت کنندگان از این اعتراضات در سراسر دنیا می باشد.

ـ اعلام همبستگی ما با جنبش دمکراتیک مردم ایران به معنای تایید دخالت دولتهای خارجی نمی باشد. ما عمیقا بر این باور هستیم که سرنوشت سیاسی مردم ایران در گرو رعایت حقوق شهروندی و سیاسی تک تک افراد جامعه ایرانی است و هر گونه تلاش نظامی و منفعت جویانه دولتهای خارجی در امور ایران را محکوم می کنیم.

ـ ما به عنوان صدای زنان کانادایی حمایت خود را از حضور چشمگیر زنان ایران در این جنبش قدرتمند دمکراسی خواهی بدون خشونت اعلام می کنیم. ما اندوه خود را از مرگ ندا آقاسلطان در راه احقاق حق خود و حق همه ایرانیان در تظاهرات اخیر کشته شده ابراز می داریم. ما خواهان آزادی هر چه سریع تر شادی صدر وکیل حقوق بشر ایران و فعال اجتماعی که اخیرا دستگیر شده است هستیم.

ما در کنار خواهران ایرانی که برای برقراری صلح، حقوق بشر و عدالت اجتماعی تلاش می کنند ایستاده ایم.