شهروند: در کمتر از یک هفته دیگر مصرف ماری جوانا در کانادا قانونی می شود. روز ۱۷ اکتبر روزی ویژه در تاریخ کانادا خواهد بود و از هم اکنون گروه های بسیاری در انتظار فرا رسیدن این روز هستند.  از جمله شرکت های ریز و درشتی که سرمایه گذاری کلانی کرده اند که در زمینه سود آور تولید، کشت و کار و فروش ماری جوانا به فعالیت بپردازند، امکانات لازم را برای این تجارت تازه آماده کرده اند. علاقمندان به مصرف ماری جوانا در واقع گروه اصلی هستند که بی صبرانه منتظر رسیدن روز ۱۷ اکتبر هستند.

حزب لیبرال فدرال و رهبران آن و از جمله و در رأس آنها جاستین ترودو، رهبر این حزب به دلایل بسیاری، قانونی کردن ماری جوانا را در وعده های انتخاباتی خود مطرح کردند. این امر پس از سالها کشمکش و درخواست و حتی جنگ و جدال مورد توجه این حزب و رهبران آن قرار گرفت و اکنون که کمی مانده به انتخابات فدرال دوره ی بعد، غیر قانونی بودن آن لغو شده و مصرف آزاد ماری جوانا عملی می شود.

در این میان اما گروهی هستند که در واقع می توان آنها را « قربانیان یک دوران سپری شده » نام نهاد و آنها کسانی هستند که در همه این سالها که مصرف و داشتن ماری جوانا غیرقانونی بوده به همین اتهام ها محکوم شده و برحسب مقدار ماری جوانایی که در اختیار داشته و یا مصرف کرده اند، مجرم شناخته شده اند و با این ترتیب در دستگاه قضایی کشور دارای «سوء پیشینه» شده اند.

هنوز تصمیم آسانی درباره این گروه که شمارشان به حدود نیم میلیون نفر می رسد، گرفته نشده و تنها بر اساس قوانین تازه آنها می توانند «سوء پیشینه» خود را پاک کنند.

مشکل برای قسمت زیادی از این جمعیت بزرگ مخارج وکیل و انجام پروسه های قانونی این کار در دستگاه قضایی است. بر اساس گزارش های متعددی که در رسانه های گوناگون منتشر شده امکانات مالی لازم برای اینکار را ندارند و این گروه به شکل های مختلف از دولت خواسته اند که در بطن قانون لغو منع قانونی مصرف ماری جوانا به مشکل آنها هم پرداخته شود و تا به اینجا هیچ پاسخی نگرفته اند.

از تجربیات موفقی که در این زمینه صورت گرفته کاری است که ایالت کالیفرنیا پس از رفع منع قانونی استفاده از ماری جوانا انجام داد. کالیفرنیا به همه کسانی که در وضعیت مشابه این نیم میلیون کانادایی بودند در یک زمان عفو عمومی بخشید و سوء پیشینه های آنها لغو شد.