شهردار وان هشدار می‌دهد:

شهروند- آرش عزیزی: دومین جلسه ‌ی بودجه ‌ی شهر وان دوشنبه ‌ی هفته ‌ی گذشته برگزار شد و گروه‌ هایی از مردم برای مشورت با شورای شهر خود در شهرداری حاضر شدند.

خواستِ بهبود زمین های تنیس در پارکِ «یورک هیل» و ساختن استادیوم ‌های جدید بیس ‌بال از جمله موارد مشخصی بود که شهروندان وان خواهان توجه به آن در بودجه ‌ی آتی شدند. تمرکز این جلسه‌ ی بودجه بر طرح مخارج خریداری سرمایه‌ برای شهر بود.

کارمندان شهرداری پیشنهاد خرج ۵۷/۶ میلیون دلار در گستره‌ ی وسیعی از موارد را دادند از جمله تعمیر جاده، کامیون آتش ‌نشانی و پل‌ سازی. حدود ۷/۴ میلیون دلار از این مقدار قرار است مستقیما از جیب مالیات‌ دهندگان بیرون بیاید‌. این در صورت تایید افزایش مالیات املاک کنونی است. در صورت تصویب این افزایش، هر خانه‌ ی متوسط (با قیمت ۵۱۷ هزار دلار) ۶۴ دلار بیشتر مالیات پرداخت خواهد کرد. شهروندان به اضافه باید ۶۰ دلار مالیات اضافه برای بیمارستان را نیز پرداخت کنند.

ماریسیو بویلاکوآ، شهردار وان، هشدار داد که جای چندانی برای «مانور» در بودجه وجود ندارد.

شهردار افزود که «تصمیمات سختی» در مورد بودجه در راه است و احتمالا مجبور به قطع بودجه در بعضی زمینه‌ ها خواهند بود.