در یازدهم مرداد ۱۳۸۸ دادستان تهران کیفر خواستی را در خصوص حوادث پس از انتخابات و دستگیر شدگان  اخیر قرائت کرد که در آن به سندیکای کارگران شرکت …


شهروند ۱۲۴۲  پنجشنبه ۱۳ آگوست  ۲۰۰۹


 

در یازدهم مرداد ۱۳۸۸ دادستان تهران کیفر خواستی را در خصوص حوادث پس از انتخابات و دستگیر شدگان  اخیر قرائت کرد که در آن به سندیکای کارگران شرکت واحد نیز اشاره شده است.  سندیکای کارگران شرکت  واحد وظیفه خود میداند که به اعضایش و جنبش کارگری در رابطه با این مسائل توضیح دهد  چرا که منصور اسالو در زندان است و پرونده سازی برای سندیکا یعنی پرونده سازی برای دیگر نهادهای جنبش کارگری.

در بند ۴ کیفر خواست دادستانی این گونه ذکر شده است   "زیرمجموعه کارگری؛ اگر به یاد داشته باشید در سال های گذشته سندیکای اتوبوسرانی اعتصابی را ایجاد کرده بود که رهبری آن را فردی به نام منصور اُسانلو برعهده داشت. این جالب است که افرادی به دلایل مختلف از جمله عقب افتادگی دستمزد خود دست به اعتصاب می زنند اما حواسشان نیست که موسسات برانداز در آمریکا مانندNED، صندوق مالی و دموکراسی و … به صورت آشکار به موسسات دیگر چندین میلیون دلار پول می دهند تا به سندیکاهای کارگری در ایران کمک شود. تمامی اسناد این کمک ها در وب سایت سازمان NED موجود است. علت دسترسی آسان به این اسناد را می توان تظاهرسازی دانست. خیلی از افراد معتقدند که اینها چون مخفی کاری انجام نمی دهند پس به دنبال مطلب و مسأله خاصی نیستند."

ما نمیدانیم که این بخش را چه کسانی تنظیم کرده‌اند ولی محرز است که این نوشته تنظیم اش به دور از شناخت از سندیکا و شخص اسالو است. نویسندگان این کیفرخواست در بخشهایی در خارج هستند و سعی کرده‌ اند که درایتشان را در عرصه بین ‌المللی نشان دهند و بیشتر در جهت مرعوب کردن بوده  برای ترساندن جنبش کارگری، ما به چند مورد این کیفرخواست که بی‌اساس است می پردازیم:

یک: اسم آقای اسالو را اسانلو نوشته حتی اسم واقعی ایشان را نمی دانسته اند.

دو: اعتصاب سندیکا را به عقب افتادگی دستمزد نسبت داده اند در صورتی که آن اعتصاب در رابطه با عقب افتادگی دستمزد نبود. 

سه: ارتباط سندیکا با NED و دیگر موسسات در کجای این قضیه بوده است.

چهار: طبق گفته خودشان کلیه اسنادNED  در سایت اش قابل دسترسی است و همانطور که در دیگر بندهای آن کیفرخواست به ذکر مبلغ و ارتباط پرداخته شده از سندیکا هم به همان نسبت شفافیت داده میشد و خودشان بهتر از هر کسی گفته‌اند که سندیکا مخفی کاری انجام نمیدهد.

سندیکا تشکلی مستقل و کاملا صنفی است و برای ایجاد شرایط بهتر و آگاهی کارگران به وجود آمده و به هیچ گروه و حزب و حتی دولت و کارفرمایی وابسته و زیر سلطه نیست و هیچ خط و ربطی هم نمیگیرد.

ـ سندیکا تشکلی بین المللی میباشد و هر گاه در هر نقطه جهان در مورد هر تشکل کارگری بیعدالتی شود سندیکاهای دنیا از یکدیگر حمایت میکنند و همانطور که شاهد بودید در مورد سندیکای شرکت واحد هم این حمایتها شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از ثابت شدن بی کفایتی شوراهای اسلامی کار توسط گروهی از کارگران حق خواه بنا شد و در این راه توانست با عزمی راسخ حقوق معوقه کارگران را زنده کند،  اما به خاطر این چنین قضاوت های نابه جا،گروهی از این کارگران آزادی خواه و حق طلب بعد از گذشت چند سال همچنان در راه رسیدن به حقشان با بی عدالتی و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه هستند. و دو نفر از اعضای این سندیکا همچنان در زندان به سر می برند .

سندیکای کارگران شرکت واحد از زمان بازگشایی با روحیه آهنین به فعالیتش ادامه داده و بر اصل ضدیت خود با استعمار، استکبار و استبداد پافشاری کرده و در مبارزه اش برای بی حقوقی و بی عدالتی، استقلالش را حفظ کرده، و مقهور پرونده سازی هیچ نهادی نشده است و در راه رسیدن به خواسته ‌هایش از هر نوع ابزاری که اعضایش صحیح بدانند استفاده خواهد کرد و در این راه جنبش کارگری همانند همیشه از این عمل سربلند بیرون خواهد آمد و نیازی به فعالیتهای مخملی نمی بیند.

جنبش کارگری ایران سالیان گذشته به عنوان محافل ضد کارگری معرفی شد و در سال گذشته به این هم بسنده نکرده و در وحشت از گسترش جنبش مستقل کارگری و ایجاد وحدت و همدلی بیشتر در میان کارگران و فعالان کارگری سعی کردند با اتهام زنی‌های بی‌ سند و مدرک و تخریب چهره‌های فعال کارگری به اهداف خود برسند، اما هوشیاری فعالان کارگری در بی‌اعتنایی به این جو مسموم توطئه ی آنان را خنثی کرد. و حال ما شاهد هستیم که این امر از دست عواملشان بیرون آمده و خود دستگاه قضایی میخواهد این کار را انجام دهد که مثل سابق جنبش کارگری در مقابل این اتهامات خواهد ایستاد و خواهان آزادی فعالینش خواهد شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه/ مرداد۱۳۸۸