اپرای “ممنوعه” در دیستیلری

در استودیوی ارنست بالمر در منطقه ی زیبا و تاریخی دیستیلری به تماشای اپرای ممنوعه اثر آفرین منصوری بنشینید. پدیده احرارنژاد، علی مسعودی، کیانوش خلیلیان، سایه اسکای و شیرین اسکندانی از هنرمندان ایرانی تباری هستند که در این اپرا با آفرین منصوری همکاری دارند.

از ۸ تا ۱۱ فوریه ۲۰۱۸

Ernest Balmer Studio- Studio 315

۹ Trinity Street, Toronto

tapestryopera.yapsody.com/event/index/180466/tapex-forbidden

 

دو نمایش از صادق هدایت

به مناسبت صد و پانزدهمین سال تولد صادق هدایت، حسین افصحی کارگردان و بازیگر تئاتر، دو نمایش از کارهای هدایت را انتخاب کرده است که روز شنبه در سالن نمایش کتابخانه فرویو به اجرا درمی آیند.

اطلاعات بیشتر: ۶۴۷.۲۹۲.۰۰۹۲

شنبه ۱۰ فوریه ساعت ۸ شب

Fairview Library Theatre

۳۵ Fairview Mall Dr.

 

در کنار آتش در پارک دانزویو

دانزویو پارک در همکاری با “روز زمین” چهار روز را در ماه فوریه و مارچ تعیین کرده اند تا چند ساعتی از طبیعت و فضای باز در کنار آتش لذت ببرید. خوب لباس بپوشید تا بتوانید چند ساعتی در هوای سرد دوام بیاورید.

۱۱و ۲۵ فوریه و ۱۱ و ۲۵ مارچ ۲۰۱۸

ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر

Downsview Park

۷۰ Canuck Avenue (back door)