مجمع عمومی سالانه  (مورخ ۲۹ اپریل ۲۰۱۱)کانون شهروندان ارشد انتاریو باید غیرقانونی در نظر گرفته شود

اعضای محترم کانون شهروندان، دوستان عضو غیر عضو کانون

با احترام، برای روشنگری در زمینه اقدامات خلاف اساسنامه کانون شهروندان در مجمع عمومی سالانه اخیر، اعلام می نمایم:

 الف ـ در آغاز مجمع عمومی روز جمعه ۲۹ اپریل ۲۰۱۱ که به منظور انجام انتخابات برای تعیین هیئت مدیره تشکیل شد، آقای شریف زاده به عنوان رییس جلسه تعیین شدند. طبق اساسنامه، از آن هنگام تا خاتمه جلسه مجمع، تمامی اعضای هیئت مدیره سابق از مسئولیت های خود ساقط شده و در مقام عضو عادی کانون قرار می گیرند، و بر این مبنا، چنانچه هر یک از اعضای کانون در آن جلسه نظری یا اعتراضی داشتند، صرفا ایشان (آقای شریف زاده) می بایست پاسخگو بوده باشند. متاسفانه به این اصل روشن اساسنامه عمل نشد.

 ب ـ هنگام اعتراض خانم وزیری در مورد وکالتنامه آقای شریفی، در حالی که آقای شریف زاده (در مقام رئیس جلسه) سکوت کرده و توجهی نکردند، خانم هاشمی بلندگو را گرفته و با حمله شدید لفظی به خانم وزیری، ایشان را تهدید کردند که اگر سکوت نکند، برای ساکت کردن وی پلیس خواهند آورد. اعضای کانون حق دارند در مجمع عمومی نظرات، اعتراضات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند، چنان نظراتی می بایست به بحث گذارده شود، و نتیجه باید توسط رئیس جلسه به مجمع تفهیم گردد. حتی اگر خانم وزیری مرتکب خطایی هم شده بودند (که چنین نبود و ایشان صرفا پرسشی بر حق را مطرح کرده بودند)، باز این وظیفه آقای شریف زاده بود که به ایشان تذکر دهند و نظم جلسه را حفظ کرده، مسیر مباحثات آتی آن را تعیین نمایند. مجموعه مذاکرات و تذکرهای احتمالی می بایست در صورتجلسه وارد شده و پس از امضای رئیس جلسه و منشی ها، ثبت و نگهداری شود.

پ ـ خانم هاشمی با سوء استفاده از موقعیت پیشین خود در هیئت مدیره، کاندیداتوری آقای میهن دار را نپذیرفتند، و اعتراض آقای  میهن دار نیز مورد توجه قرار نگرفت. حال آنکه چنان امری به هیچ عنوان در حیطه اختیارات خانم هاشمی نبود، اظهارات ایشان نادرست و مغایر با اساسنامه بود، و آقای شریف زاده در این زمینه نیز سکوت اختیار کردند.

ت ـ در هنگام اعتراض خانم مهری پور در مورد حضور پلیس، آقای شریفی (عضو دیگر هیئت مدیره سابق، که ایشان نیز از آغاز جلسه طبق اساسنامه از مسئولیت ها و اختیارات خود ساقط شده و صرفا می بایست مانند دیگر اعضای عادی کانون باشند) بدون ارائه هیچ دلیلی اظهارات خانم مهری پور را غیرقانونی خوانده و رد کردند. در این مورد نیز تذکر یا پاسخگویی وظیفه آقای شریف زاده بود، نه آقای شریفی به عنوان یک عضو عادی.

ث ـ بنا به گفته و باور اغلب اعضای کانون، خانم عاکف شرایط و مدارک لازم برای عضویت در هیئت مدیره را دارا نبوده اند. آقای شریف زاده موظف بوده اند که در کمیته انتخابات این مسئله را مورد بررسی قرار داده و نظر مدلل خود را اعلام نمایند. در صورت اثبات صحت نظر اعضا، عضویت خانم عاکف در هیئت مدیره ملغی شده و خود به خود، کاندیدای بعدی جای ایشان را می گیرد. چنانچه در این زمینه بررسی کامل و اقدام لازم صورت نگیرد، مجموعه هیئت مدیره از اعتبار ساقط است.

 ج ـ با وجود کارشکنی های غیرقانونی و غیر اخلاقی در مسیر تجدید عضویت خانم قهرمان و نگارنده (دکتر داود قهرمان) در طول سال گذشته، با پرداخت حق عضویت های ما از طریق سیستم بانکی و ارائه رسید، طبق اساسنامه هیچگونه مانع قانونی و مالی برای ثبت عضویت ما در کانون وجود نداشت و  ندارد. جلوگیری از ورود چنین اعضایی به جلسه مجمع عمومی با توسل به پلیس، امری خودسرانه، مغایر با اساسنامه، و مغایر با قوانین استان انتاریو در زمینه اداره انجمن هاست، و اقدامات قانونی برای مقابله حقوقی با این خودسری، انجام گرفته و در جریان است. تنها دلیل این برخورد غیراخلاقی و غیرقانونی توسط گردانندگان کانون، وحشت اینان از مطرح شدن انتقادات اعضا در کانون و در مجمع عمومی است. تهدید آقای شریفی به ساکت کردن و بیرون کردن خانم وزیری از مجمع توسط پلیس، نمونه بارز چنین رفتار و وحشتی در قبال انتقادات است.

 چ ـ آقای تشید، بازرس کانون، دستکم از چهار ماه قبل تا کنون شاهد اعتراضات مکرر و مستند نگارنده (دکتر داود قهرمان) و خانم قهرمان به ممانعت غیرقانونی و غیراخلاقی ما دو تن از قدیمی ترین و فعال ترین اعضای کانون از تجدید عضویت و بهره وری از حقوق قانونی خود به عنوان عضو، بوده اند. همچنین موارد متعدد دیگر زیر پا گذاشته شدن اساسنامه نیز مکررا به ایشان تذکر داده شده است. ممانعت غیرقانونی و خودسرانه هیئت مدیره سابق با تجدید عضویت ما، صرفا به دلیل انتقاداتی است که نگارنده نسبت به نحوه اداره کانون و امور مالی آن، از راه های قانونی و اساسنامه ای مطرح نموده ام. با این حال، آقای بازرس امر غیرقانونی ممانعت ما به جلسه مجمع عمومی با توسل به پلیس را نادیده گرفتند، به اعتراض در این زمینه وقعی ننهاده و بر خلاف وظایف خود به عنوان بازرس، این اعتراض را در مجمع مورد بررسی قرار ندادند.

 ح ـ آقای باقرزاده به عنوان خزانه دار، می بایست طبق اساسنامه، دو ماه پیش از برگزاری مجمع عمومی، صورت وضعیت مالی مشروح و کامل کانون را  در اختیار اعضا قرار می دادند تا کلیه اعضا بتوانند آن را مطالعه و بررسی نموده و چنانچه نکته مبهم، پرسش یا اعتراضی دارند، در مجمع مطرح کنند، اما نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفت، بلکه در خود مجمع عمومی نیز بررسی کامل و مشروحی در مورد امور مالی انجام نشد و با طرح حواشی کم اهمیت و نالازم، مسائل مالی مسکوت گذارده شد.

 خ ـ با استناد به داوری هایی بر مبنای اساسنامه و وضعیت کانون، معتقدم  عضویت آقای نادری در هیئت مدیره نادرست است.  در صورت نیاز به روشنگری در این زمینه، می توانم توضیحات کامل خود را به کمیته انتخابات و رئیس جلسه مجمع عمومی ارائه دهم.

 اعضای محترم کانون شهروندان،

این موارد به منظور روشنگری اعضای کانون و جامعه ایرانیان انتاریو تنظیم و تقدیم می شود. کلیه اعتراضات و تذکرهای پیشین در مورد امور مالی و سوء مدیریت، و نیز کلیه موارد مطروحه در این سطور، مستند به اسناد و مدارک مشهود و زنده است و  در صورت لزوم، قابل ارائه و بررسی. امید است اعضای هیئت مدیره و بازرس کانون نیز برای درک دقیق تر اساسنامه و رعایت مسئولیت های قانونی خود که در آن سند تصریح شده است، توجه کافی مبذول دارند، و خودسری ها و بی توجهی ها به اساسنامه و مقررات دولتی، سوء استفاده از موقعیت، زیر پا گذاشتن مسئولیت ها و پایمال سازی حقوق و اختیارات اعضای کانون، پایان گیرد.

 با احترام

دکتر داود قهرمان

عضو کانون شهروندان ارشد انتاریو

 

۶ مه ۲۰۱۱