هفته‌ی گذشته دو سرباز کانادایی دیگر در قندهار افغانستان کشته شدند. یکی از آن‌ها ستوانی است که بالا رتبه‌ترین مقام نظامی کانادایی است  …


شهروند ۱۲۴۶  پنجشنبه ۱۰ سپتامبر  ۲۰۰۹


 

هفته‌ی گذشته دو سرباز کانادایی دیگر در قندهار افغانستان کشته شدند. یکی از آن‌ها ستوانی است که بالا رتبه‌ترین مقام نظام
ی کانادایی است که تا به حال در جریان نبرد در افغانستان کشته می‌شود. این تعداد کشته شده‌های کانادایی در جنگ افغانستان از سال ۲۰۰۲ تاکنون را به ۱۲۹ می‌رساند.

ستوان یانیک پپین ۳۶ ساله فرمانده‌ی آخرین دو سربازی بود که کشته شده بودند و هفته‌ی گذشته خود هنگام نگهبانی در جاده‌ای در جنوب غربی قندهار به همراه سرجوخه ژان فرانسوا دروئینِ ۳۱ ساله کشته شد. آن‌ها حدود ظهر روز یکشنبه مشغول نگهبانی در پست خود در منطقه‌ی دند بودند که با انفجار بمب خودکار جاده‌ای کشته شدند. در این حمله پنج نفر دیگر هم زخمی شدند اما وضعیت آن‌ها وخیم نیست.

این دو سرباز به شیوه‌ای کشته شدند که بیشتر سربازان ناتو قربانی آن می‌شوند:‌ بمب‌های خودکاری که درست کردنشان برای طالبان خرج چندانی ندارد و مثل خنجر از پشت عمل می‌کند.


 

پپین و دروئین هردو از اعضای هنگ پنجم مهندسین جنگی بودند و مقرشان در والکارتیه‌ی کبک بود. آنی، همراه زندگی پپین، و دو فرزندشان، الکساندرا و چارلز، اکنون باید مشقت سخت از دست دادن او را تحمل کنند. همین در مورد آدری، همراه زندگی دروئین، نیز صدق می‌کند.

مرگ این سربازان حضور کانادا در افغانستان را بیش از پیش نامحبوب می‌کند، اما دولت فدرال کانادا به رهبری استفن هارپرِ محافظه‌کار همچنان مصمم به ادامه‌ی کار است. هارپر پس از تسلیت به خانواده‌ی پپین و دروئین در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که کانادا به عملیات خود در افغانستان ادامه می‌دهد.

پیتر مک‌کی، وزیر دفاع ملی، و میکل ژان، فرماندار کل، نیز ابراز تسلیت کردند.