دادگاه انقلاب شهرستان اهواز برای هفت متهم سیاسی این شهر حکم اعدام و برای دو تن دیگر حبس تعزیری صادر کرد.


شهروند ۱۲۵۰  پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۰۹


 

خبرگزاری هرانا: دادگاه انقلاب شهرستان اهواز برای هفت متهم سیاسی این شهر حکم اعدام و برای دو تن دیگر حبس تعزیری صادر کرد.

به گزارش کمیته اعراب مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب اهواز روز چهارشنبه مورخ ۸\۷\۱۳۸۸ دو تن از فعالان سیاسی عرب اهواز را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی برعلیه نظام به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.

در این دادگاه، متهم اول "سید مرتضی موسوی" به سه سال ونیم و متهم دوم "عدنان بیانات" به دوسال حبس تعزیری محکوم شدند.

این احکام در حالی صادر میشوند که دادگاه انقلاب ۷ نفر دیگر از اعراب اهواز را به اسامی ذیل، به اتهام ترور یک روحانی شیعی به اعدام محکوم نموده است.

۱- "علی ساعدی" فرزند قاسم ۲۵ ساله که بیش از ۱۵ ماه را به شکل بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر برده است.

۲- "ولید نیسی" (مهاوی) فرزند سعید ۲۳ ساله که وی نیز بیش از ۱۵ ماه را به شکل بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر برده است.

۳- "ماجد فرادی پور" (سواری) فرزند حمید ۲۶ ساله بیش از ۱۱ ماه را به شکل بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر برده است.

۴- "دعیر مهاوی" فرزند عبدالکریم ۵۰ ساله بیش از ۱۵ ماه را به شکل بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر برده است.

۵- "ماهر مهاوی" فرزند دعیر ۲۱ ساله بیش از ۸ ماه را به شکل بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر برده است.

۶- "احمد ساعدی" فرزند حسین ۲۸ ساله بیش از ۹ ماه را به شکل بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر برده است.

۷- "یوسف لفته پور" (طرفی) بیش از ۱۱ ماه را به شکل بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر برده است.

از روند دادرسی این افراد اطلاعی در دست نیست اما گفته میشود تمامی این افراد اتهام وارد شده مبنی بر ترور فرد مزبور را رد نموده و خود را از هر گونه فعالیت مسلحانه مبرا دانسته اند.

لازم به توضیح است بسیاری از سنی مذهبان اهوازی روحانی مقتول "هشام صیمری" را به توهین به مقدسات اهل سنت متهم می کنند، وی در سال ۱۳۸۶ توسط عوامل ناشناس در اهواز به قتل رسید.