شهروند- گریگوری ویلیام لون به دلیل اینکه بدون اجازه با زنی در حال خواب همبستر شده است، به شش ماه زندان محکوم می شود. 

گریگوری ویلیام لون ۳۲ سال دارد و اهل استراتفورد، جزیره ی پرنس ادوارد است. او در تاریخ نهم آگوست ۲۰۱۸ حوالی ساعت ۶ صبح وارد منزل زنی در ناحیه ی کویینز شد. در آن زمان گفته شده است که لون و این زن همدیگر را می شناخته اند. لون بعد از ورود به خانه در حالی که زن خواب بود وارد بستر او شد و اقدام به عمل جنسی کرد. این زن بعد  از بیدار شدن فورا از او خواست که عملش را متوقف کرده و منزل را ترک کند.

در دادگاهی که دوشنبه برگزار شد، لون به حمله ی جنسی متهم شد زیرا فردی که خواب است نمی تواند برای عمل جنسی رضایت خود را اعلام کند. گریگوری ویلیام لون بعد از گذراندن شش ماه زندان برای مدت سه سال تحت نظر است و باید از خدمات مشاوره استفاده کند. شش ماه زندانی حداقل زمان تنبیهی اجباری برای حمله ی جنسی است.