در تداوم ایجاد فضای رعب و تهدید برای شهروندان بهایی، دو خودروی متعلق به دو تن از شهروندان بهایی ساکن رفسنجان مورد تخریب قرار گرفت.


شهروند ۱۲۵۱  پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹


 

هرانا ـ در تداوم ایجاد فضای رعب و تهدید برای شهروندان بهایی، دو خودروی متعلق به دو تن از شهروندان بهایی ساکن رفسنجان مورد تخریب قرار گرفت.

نیمه های شب جمعه مورخ ۱۰ مهر ماه  اتومبیل یکی از شهروندان بهایی رفسنجان به نام "فرزاد موهبتی" در حالی که در حیاط منزل پارک بود توسط افرادی ناشناس به آتش کشید شد. ساکنان منزل زمانی متوجه این  آتش سوزی شدند که عوامل ناشناس فرار کرده و فقط دو گالن ۴ لیتری بنزین را که از آن در آتش زدن ماشین استفاده شده بود از خود باقی گذاشته بودند. نهایتاً به کمک اهالی محل و حضور آتش نشانی، آتش سوزی مورد اشاره خاموش می شود.

لازم به ذکر است اقدام عوامل ناشناس در زمانی صورت گرفته که چند روز پیش از آن شیشه های اتومبیل یکی دیگر از شهروندان بهایی رفسنجان به نام "محبوب بندی" نیز توسط اشخاصی ناشناس شکسته شده بود. علیرغم پیگیری های شهروندان خسارت دیده تاکنون از طرف نیروی انتظامی پیگیری یا اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.