مرتضی طلائی از اعضای شورای شهر تهران خواستار از دور خارج شدن اسکناس هایی شده که روی آنها شعارهای به گفته وی "ضدانقلابی" نوشته شده است.

 

شهروند ۱۲۵۱ ـ پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹

 

بی بی سی گزارش داده است، مرتضی طلائی از اعضای شورای شهر تهران خواستار از دور خارج شدن اسکناس هایی شده که روی آنها شعارهای به گفته وی "ضدانقلابی" نوشته شده است.

این اشاره ای به شعارهایی نظیر "مرگ بر دیکتاتور"، "V" (علامت پیروزی) و "ایران را سبز می کنیم" است که هواداران جنبش موسوم به "سبز" – معترضان به نتایج انتخابات – بر اسکناس ها می نویسند.


 

به گزارش ایرنا، طلائی که رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران است گفت: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای اعلام نماید که عموم شهروندان از پذیرفتن اسکناس هایی که به روی آنها شعارها و پیام های خاص ضد انقلاب درج شده خودداری نمایند و این اسکناس ها ابطال شده و از چرخه پولی کشور حذف شوند."

او این اقدام و همچنین شعارنویسی روی دیوارها را "منافقانه" توصیف کرد و گفت که این "حرکتی بی هدف" است.

طلایی که از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بود همچنین گفت: "عناصر ضدانقلاب با انجام چنین حرکاتی سعی در مانور تبلیغاتی و قدرت نمایی دارند که به فضل خدای تعالی و هوشیاری مردم و مسئولین کما فی السابق ناکام خواهند ماند."