شهروند- قرار است تا سال ۲۰۲۲ یعنی طی پنج سال آینده ۹۵ درصد بودجه ی خارجی کانادا صرف برنامه هایی برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران در کشورهای محروم جهان شود. ۵۰ درصد از این بودجه، که البته میزان آن افزایش نیافته است و رقمی معادل ۱۵۰ میلیون دلار است، به کشورهای آفریقایی رفته و مابقی در سازمان های دیگری که برای اهداف ذکر شده برای زنان در ۳۰ کشور دیگر فعالیت می کنند فرستاده خواهد شد.

نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، با صراحت تمام یک فمینیست تمام عیار است و معتقد است که توانمندسازی زنان و بویژه دختران و بهبود روند تحصیلی آنها باعث خواهد شد آینده ای بهتر و سرشار از صلح در انتظار بشریت باشد.

آمارها نشان می دهد زنانی که تحصیل کرده و در مشاغل مدیریتی وارد کار می شوند عملکردی بهتر از مردان دارند و بنابراین برای جامعه ی مردان نیز حضور زنان بسیار مفید است.

خلاف دولت قبلی کانادا که تمام تمرکزش بر روی بهداشت زنان و مادران بود و توجهی به سقط جنین نداشت، دولت کنونی موافق سقط جنین است و بیشتر مایل است راه را برای دخترانی که قصد تحصیل و پیشرفت دارند در جهان هموارتر کند.

مردم کانادا همانقدر که به دنبال احقاق حقوق زنان و دختران در کانادا هستند، علاقمندند که همه ی زنان در همه جای جهان در آرامش و امنیت و پیشرفت باشند و این یکی از دلایل تاکید دولت کانادا بر کمک های خارجی در این زمینه است.