وقتی که باد می وزد،

اینگونه دلپذیر

یادآورِ نیایش مادر

در ایوان،

وانسوترک:

آواز برگ های سپیدار

یا رقص پرکرشمه ی بید مجنون

و همهمه ی سحرگهی گنجشگان

بر شاخه های توت

*

وقتی که باد می وزد،

اینگونه دلپذیر،

یاد سمند تیزتکِ رهوار

و تاخت تا هرنج «قنات بالا»

و سرکشی به آبیاری ِ گندمزار

*

وقتی که باد می وزد،

اینگونه دلپذیر،

چون باد می وزم به دیاری دور:

آن بینوا،

عطش زده،

بی بر

دهِ اسیر

زیر غباری از کویرکِ

روزی گندمزار

*

آه،

وقتی که باد می وزد اینگونه دلپذیر…

 

هلند، دوم شهریورماه ۱۳۸۹