Civic Holiday

شاید کمتر کسی در زمانی که قصد مسافرت دارد به این نکته اساسی فکر نماید که بیمه نامه منزل مسکونیش دیگر آن ارزش و مقام قبلی را نداشته و اگر مدت خالی بودن خانه از زمان خاصی بیشتر شود بعضی از پوششهای بیمه ای حذف یا اعتبارشان کاهش مییابد.

فصل گرما مظهر مسافرتهای تابستانی است اگر تعطیلات آخر هفته هم به نوعی به هم متصل شود و دو روز شنبه/یکشنبه به سه یا چهار روز تبدیل شود آن موقع است که کمتر کسی را میتوان در خانه و کاشانه خود یافت و همه به نوعی قصد سفر میکنند در این برهه است که بعضی توصیه ها ضروری به نظر میرسد:

۱-اگر قصد خالی گذاشتن خانه را بیشتر از ۴ روز متوالی دارید بدانید که بایستی از بسته بودن تمامی شیرهای آب خانه مطمئن بوده و به همسایه یا شخصی که اطمینان دارید کلید خانه را داده تا روزانه بازرسی کوتاهی را برای خسارت آبدیدگی انجام دهد.

۲-ریسک آتش سوزی و صاعقه بعد از ۶۰ روز متوالی از گذشت خالی بودن خانه پوشش ندارد.

۳-شکستن شیشه و خرابکاری توسط افراد بزهکار بعد از ۶۰ روز دیگر معتبر نیست.

توصیه هایی که کارشناسان در این زمینه میکنند بسیار مفید و به نوعی مدیریت ریسک برای خانه های  خالی از سکنه است تا با اعمال آن بتوانند از ریسکهایی که احتمال تحقق دارند مصون بمانند:

۱-از درست کار کردن ادوات هشدار دهنده از قبیل آژیر خطر و هشدار دهنده دود برای آتش و دزدگیر اطمینان حاصل کنید.

۲-خانه را به قفلهای معتبرتر و پنجره های با حفاظ مجهز کنید.

۳-سیستم اطفا حریق و دزدگیر را برای آخرین بار قبل از ترک خانه کنترل کنید.

۴-روشنایی محوطه خارجی خانه را با روشهایی که به تایمر مجهز هستند متصل کنید.

۵-یکی از چراغهای کم مصرف خانه را حتما روشن نگه بدارید که تصور شود کسی در خانه است.

۶-اگر در حیاط یا محوطه بیرونی خانه نردبان دارید آن را از چشم همه پنهان کنید و یا به محلی قفلش کنید که مورد استفاده سارقین قرار نگیرد.

۷-وسایلی که با ارزش هستند از قبیل تلویزیون / کامپیوتر و اشیاء قیمتی را از دید سارقین پنهان کنید و از جلوی دید بردارید.

۸- از تایمر هایی که میتوان به رادیو وصل شود و در زمان خاصی روشن و خاموش گردد استفاده کنید تا سارقین احتمال خالی بودن خانه را ندهند.

۹-از همسایه خود بخواهید تا همگی نشریاتی را که در جلوی خانه شما انداخته میشود جمع آوری و به جای دیگری منتقل کند که نظر سارقین جلب نشود.

۱۰-اگر امکان دارد حتی از همسایه خود بخواهید که چمنهای شما را هم کوتاه کند.

۱۱-اگر قصد مسافرت هوایی را دارید از نوشتن اسم و آدرس خود بر روی چمدان به نحوی که همه ببینند خود داری کنید.

۱۲-از قصد سفر خود با غریبه ها به هیچ وجه صحبت نکنید.

۱۳-از آنجا که ۳۰ درصد سرقتها از پنجره انجام می شود نصب دستگاههای هشدار دهنده که به پنجره ها وصل است قویا توصیه میشود.

۱۴-طلا و جواهرات خود را به صندوق بانک بسپارید و از گذاشتن آنها در خانه برحذر باشید.

 

در خاتمه مقاله دو واژه که در بیمه نامه منازل مسکونی موجود است ولی معمولا به  اشتباه تعریف میشود را  مرور میکنیم :

-خالی از سکنه ولی دارای اسباب و اثاثیه    UNOCCUPANT

-غیر مسکونی و خالی از اسباب و اثاثیه  NO VACANCY

 

کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه farsadi@cirmco.com