احمد زیدآبادی روزنامه نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، به ۶ سال زندان، ۵ سال تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی و سیاسی محکوم شد.

شهروند ۱۲۵۷  پنجشنبه  ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹


 

 احمد زیدآبادی روزنامه نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، به ۶ سال زندان، ۵ سال تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی و سیاسی محکوم شد.


 

صبح سه شنبه با انتقال زیدآبادی به دادگاه، حکم ۶ سال حبس، ۵ سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی و سیاسی را به وی اعلام کرده اند. مبلغ قرار وثیقه ی او نیز تشدید شده و از ۲۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تغییر کرده است. با این اقدام دادگاه، خانواده ی زیدآبادی ناگزیرند به تلاش برای تامین وثیقه ی جدید تعیین شده بپردازند.

پیش از این و در تاریخ ۱۲ مهر ماه برای این روزنامه نگار قرار وثیقه ی ۲۵۰ میلیونی صادر شده بود و در حالی که خانواده اش وثیقه را تامین و به دادگاه تودیع کرده بودند به دستور دادستان از آزادی وی ممانعت به عمل آمده بود.

وکلای احمد زید آبادی ضمن اعتراض به این حکم امیدوارند که با تامین وثیقه ی جدید، حداقل به طور موقت وی از زندان آزاد شود.