دانشجویان ایرانی عضو "کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی" در پاریس، روز ۲۸ نوامبر بدون دعوت قبلی در یک گردهمائی که به وسیله 

 

شهروند ۱۲۵۸ – ۳ دسامبر ۲۰۰۹


 

دانشجویان ایرانی عضو "کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی" در پاریس، روز ۲۸ نوامبر بدون دعوت قبلی در یک گردهمائی که به وسیله سفارت جمهوری ایران برای نماینده ی وزارت علوم و آموزش عالی ترتیب داده شده بود شرکت کردند و از این مقام مسئول خواستند تا در آستانه ی ۱۶ آذر، روز دانشجو، نظرات آنها را به اطلاع دولت برسانند.

بابک اکبری فراهانی، یکی از دانشجویانی که در این برنامه شرکت کرده است، در پاسخ به اینکه چرا این بار اعتراض ها نه در خارج از سفارت، بلکه در داخل صورت گرفت؟ یادآوری می کند که دانشجویان خارج کشور نیز خود را بخشی از جنبش گسترده ی دانشجوئی در داخل می بینند و حرکاتشان در متابعت و همراهی با آنان پیش می رود. از آنجا که دانشجویان در ایران با مسئولان گفتگو دارند، دانشجویان خارج نیز، حتی اگر این دولت را نامشروع می دانند و آن را به رسمیت نمی شناسند، در هر فرصتی که پیش آید، این کار را تکرار می کنند و خواسته هایشان را مطرح می کنند.

بابک اکبری فراهانی توضیح می دهد، جلسه ای که در سفارت ایران در پاریس برگزار شد، بی خبر و تنها با دعوت از دانشجویانی خاص تدارک دیده شده بود، ولی آنها به محض اطلاع در آن شرکت کردند و حرف هایشان را زدند.

محورهای اصلی مذاکرات این دانشجویان، در تداوم مسائل دانشجوئی داخل، در درجه اول در ارتباط با دستگیری ها، تعطیلی نشریات دانشجوئی، سرکوب تظاهرات دانشجویی، تصفیه اساتید دانشگاه و حمله به علوم انسانی بود و سپس به تمام ابعاد جنبش در داخل کشور گسترش یافت.

این دانشجویان در گفتگوی خود با مسئول وزرات علوم و آموزش عالی در امور دانشجویان ایرانی خارج از ایران، ضمن ابراز همبستگی با جنبش درون کشور، تأکیدکردند که آنان نیز مانند مردم ایران خواهان ایرانی برای همه ی ایرانیان از هر فرقه و گروه هستند و در ایران مورد نظر آنان، حتی با کسانی نیز که مرتکب جرم شده اند، با تکیه بر حقوق مدنی و انسانی برخورد خواهد شد.

بابک اکبری فراهانی تأکید می کند، اعتراض آنها و به رسمیت نشناختن دولت کنونی به این معنی نیست که برخوردشان با متصدیان فعلی امور سلبی یا حذفی باشد.

این جوانان بر روش صلح جویانه ی اعتراضی خود اصرار می ورزند و می گویند، حرف آنان و مردم معترض اینست: "آنها با عقاید خودشان و ما با عقاید خودمان بتوانیم انتخاب کنیم و بتوانیم در معرض انتخاب شدن قرار گیریم و این مردم باشند که مسئولان خود را معرفی کنند و نحوه ی اداره مملکت را به عهده بگیرند".

 

ویدیوی این برنامه را  در بخش ویدیوهای شهروند (۳ دسامبر) ببینید.