امروز پیش از شروع مراسم سالگرد زنده یادان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی محل برگزاری مراسم در امام زاده طاهر ….

 جمعه  4 دسامبر۲۰۰۹ مزار فرزندان جانباخته ی ایران مختاری و پوینده گلباران شد

براساس گزارش رسیده از ایران به شهروند، روز جمعه ۱۳ آذر ۸۸(۴دسامبر) پیش از شروع مراسم سالگرد زنده یادان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی محل برگزاری مراسم در امام زاده طاهر کرج را بسته بودند و مانع از برگزاری مراسم شدند. مأموران که تعدادشان نسبت به سال های پیش بسیار پرشمارتر بود، خانواده های مختاری و پوینده را تهدید کردند که اجازه ی برگزاری مراسم را ندارند و اگر به سرعت محل برگزاری مراسم را ترک نکنند نیروهای امنیتی آنها را متفرق کرده و از گورستان بیرون می­کنند. این برخورد مأموران با اعتراض مریم حسین زاده همسر محمد مختاری و سیاوش مختاری روبه رو شد و پس از بحث کوتاهی بین نماینده ی نیروی انتظامی و خانواده ی مختاری، این نماینده از دخالت نیروهای امنیتی و ضد شورش در مراسم جلوگیری کرده و در تمام مدت که نیروهای امنیتی با او تماس می­گرفتند با مداخله ی آن نیروها مخالفت می­کرده است. اما با این حال اجازه ی برگزاری مراسم و ایراد سخنرانی و شعرخوانی به خانواده ها داده نشد. همچنین مأمورین در تمام مدت با گرفتن فیلم و عکس از شرکت کنندگان فضای امامزاده طاهر به شدت امنیتی بود
فضای رعب و وحشتی به وجود آورده بودند که نسبت به سال های پیش بی سابقه بود.

 

روز قبل نیز مسئولان به خانواده ها گفته بودند که مراسم را برگزار نکنند و از آمدن به امام زاده طاهر کرج خودداری نمایند، اما با این حال خانواده ها و دانشجویان و نویسندگان جوان و اعضای کانون نویسندگان ایران مثل هر سال برای گرامیداشت یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به امام زاده طاهر رفتند.


 

پس از ممانعت از برگزاری مراسم، اعضای کانون نویسندگان به منزل علی اشرف درویشیان رفتند و در حضور خانواده های مختاری و پوینده مراسم را در آنجا برگزار کردند و به سخنرانی و شعرخوانی پرداختند.

   سبد گل کانون نویسندگان ایران به مناسبت یازدهمین سال قتل مختاری و پوینده

این نکته نیز قابل ذکر است که دولت جمهوری اسلامی در تمام این سال ها هرگز به خانواده های مختاری و پوینده اجازه ی برگزاری مراسم شایسته ای برای گرامیداشت یاد و راه محمد مختاری و محمدجعفر پوینده نداده است و در دو سال اخیر حتی از جمع شدن این خانواده ها و دوستان و یاران مختاری و پوینده بر مزار ایشان در امام زاده طاهر کرج جلوگیری کرده است.