شهروند ـ اولین کلینیک درمان فوری انواع مختلف اعتیاد در بیمارستان Women’s College شروع به کار کرد. در این کلینیک درمان انواع اعتیاد اعم از الکل، ماری جوانا و فنتالین بسیار سریع و در کمترین زمان ممکن انجام شده و نیازی به نامه ی معرفی از طرف دکتر و ماندن در صف طولانی انتظار نیست، به همین دلیل به آن لقب “بدون مانع” (barrier-free) داده شده است.

در این پنج کلینیک که قرار است به ترتیب شروع به کار کنند بیماران در مدت حداکثر سه روز پذیرش داده شده و می توانند خیلی سریع به پزشک معالج و داروی مناسب دسترسی داشته باشند؛ این اتفاق برای برخی از آنها تفاوت میان مرگ و زندگی است و باعث شده است که با گذشت تنها چند هفته از شروع به کار ، این کلینیک بازخورد خوبی از جانب بیماران دریافت کند.

اعتیاد به الکل و حشیش در درصد زیادی از بیماران با سوابق خانوادگی و مالی مختلف دیده می شود و آمارها حاکی از این است که شیوع فنتالین در میان معتادان در انتاریو به سرعت در حال افزایش است، اما سعی بر این است تا به کمک این کلینیک های تخصصی و فوری از مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد کاسته شود.