مجید توکلی دانشجویی بازداشتی که در روز ۱۶ آذر توسط ماموران امنیتی با ضرب و جرح شدید بازداشت  شده بود، با تدوام شکنجه‌ها روبه‌رو است

 

شهروند ۱۲۵۹ ـ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹


 

بازداشت خشونت آمیز مجید توکلی و خبرهای جعلی رسانه‌های دولتی


 مجید توکلی

مجید توکلی دانشجویی بازداشتی که در روز ۱۶ آذر توسط ماموران امنیتی با ضرب و جرح شدید بازداشت  شده بود، با تدوام شکنجه‌ها روبه‌رو است.

ماموران امنیتی در هنگام بازداشت توکلی در محدوده چهارراه کالج او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. ضرب و شتم این فعال دانشجویی به حدی بوده که عابران و رهگذران را شوکه کرده است.

شاهدان عینی گفتند، بعد از سخن‌رانی توکلی در دانشگاه امیرکبیر تعدادی از دانشجویان قصد همراهی کردن او از دانشگاه را داشته‌اند. با کمک دانشجویان و مردم، توکلی کاپشن تیره‌ی خود را با یک کاپشن کرم رنگ، عوض کرده و همراه چند فعال دانشجویی دیگر از در منتهی به خیابان حافظ خارج شده و به طرف چهارراه کالج حرکت می‌کند. در چهار راه کالج یک ون سفید و یک پژو ۴۰۵ راه مجید و چهار همراه او را می‌بندند و بعد از ضرب و شتم شدید وی را به زور و با خشونت سوار ماشین می‌کنند.

یکی از شاهدان عینی که از دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه امیرکبیر است به مجموعه گفت: «عکس‌های خبرگزاری‌های دولتی و گزارشات آنان کاملا ساختگی بوده و مصداق بارز استفاده‌ی حکومت از روش‌های غیراخلاقی علیه فعالان دانشجویی و مدنی در ایران است.»

این در حالی است که طبق گزارش‌های دریافتی مجید توکلی در یک بازداشتگاه واقع در خیابان نجات الهی مورد شکنجه ماموران امنیتی قرار گرفته و پس از آن به محل نامشخصی منتقل شده است. ماموران امنیتی با کمک رسانه‌های هوادار دولت امروز سعی بر جعل واقعیات خبر بازداشت مجید توکلی با توجه به نوع بازداشت‌اش را داشته‌اند. شاهدان عینی خبرهای رسانه‌های حامی دولت احمدی‌نژاد را کاملا تکذیب کرده اند.

این نوع بازداشت که همراه با ضرب و شتم شدید این دانشجو بوده است و همراهی رسانه‌های امنیتی، نگرانی‌ها نسبت به  وضعیت این فعال دانشجویی را بیش‌تر کرده است.

لازم به یادآوری است، مجید توکلی دو سال پیش نیز به مدت ۱۵ ماه به اتهام چاپ نشریات جعلی در زندان بود که بعد از این مدت از اتهامات وارده تبرئه شد. او در مدت زندان ۷۰ مورد از شکنجه‌های صورت گرفته بر روی خود را افشا کرد.

هم‌چنین او بار دیگر در مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان که لغو شده بود بازداشت و مدت ۱۱۵ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذارند و اخیرا با تودیع وثیقه سنگین آزاد شده بود.