یکشنبه ١۰ نوامبر ۲۰۱۳ ساعت یک بعدازظهر تورنتو  شاهد تظاهراتی علیه اعدام های اخیر در ایران در میدان  مل لستمن  (شهرداری سابق نورت یورک) بود. هوای این روز بسیار سرد و توأم با وزش شدید باد بود، اما با این وجود استقبال مردم چشمگیر بود. احزاب و جریان های سیاسی با آرم، پلاکارد و پرچم خود در این مراسم شرکت کردند. فضای میدان مملو از پرچم و آرم های رنگارنگ  بود. وجود جمعیت باعث شد که هوای نامناسب کمی قابل تحمل گردد. فراخوان اعتراضی توسط ١٧ جریان به طور مشترک در پشتیبانی از این حرکت امضاء شده بود که درگوشه ای از این  اعلامیه آمده آست:

protest-4

 “ما امضاکنندگان این بیانیه، با محکوم نمودن این جنایات شنیع، اجحافات و سرکوب مردم از سوی رژیم جمهوری اسلامی، خود را پشتیبان خواسته ها و آرمان‌های برحق و دمکراسی خواهانه ی مردم ایران و از جمله خلق های ترکمن، عرب، بلوچ، کورد، آزری و فارس می دانیم و بنابراین از همه ی جهانیان، افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی خواستار آن هستیم تا در سریع‌ترین زمان ممکن، برای توقف این گونه اعمال و سیاست‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران راه چاره ای حقوقی و الزام آور بیابند. “

اتحادیه ملی برای دمکراسی در ایران

اتحادیه میهنی کردستان (عراق) ـ تشکیلات کانادا

انجمن فعالان حقوق بشر دانشگاه یورک

جامعه حقوق بشر بلوچستان

جبهه متحد دانشجویی – شاخه کانادا

 حزب تضامن دمکراتیک اهواز

حزب توده ایران، واحد کانادا

حزب دمکرات کردستان ایران، شرق کانادا

حزب دمکرات کردستان(عراق) – شاخه کانادا و آمریکا

protest-2

حزب دمکرات کردستان، شرق کانادا

حزب کومله کردستان ایران، آمریکای شمالی

حزب مردم بلوچستان

خانه کرد تورنتو

سازمان حقوق بشر اهواز

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – تورنتو

کلوب جوانان کرد

میزگرد ایران Iran Roundtable

مراسم با یک دقیقه سکوت به احترام همه شهیدان راه آزادی شروع شد. مجری مراسم، آقای فایق محمودی مراسم را با تشریح اوضاع سیاسی کنونی در ایران آغاز نمود. او تاکید نمود که “جمهوری اسلامی موج جدیدی را از اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر، کارگران و فعالان ملیت های تحت ستم ایران را براه  انداخته و در روزهای اخیر ده ها نفر را منجمله در کردستان پای چوبه های دار برده است و ده ها زندانی سیاسی دیگر نیز حکم اعدام آنها صادر شده است و هر  زمان امکان دارد آنها را اعدام کنند. مردم مبارز و آزادیخواه ایران و مخصوصا مردم کردستان در تمامی شهرها به خیابانها آمده اند و علیه اعدام و شکنجه زندانیان سیاسی تنفر و انزجار خود را نسبت به جمهوری اسلامی ابراز داشتند. ما نیز امروز در اعتراض به اعدام به اینجا آمده ایم تا همگام و هم صدا با مردم حق طلب و برابری طلب کردستان فریاد بزنیم نه به اعدام….

protest-1

اتحاد اتحاد ایرانیان اتحاد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد

اتحاد اتحاد کارگران اتحاد، زنان مردان اتحاد، دانشجویان اتحاد معلمان

“جلادان دادستان، خونخواران اعزامی، مصببین اعدام در گنبد کردستان انزلی خوزستان، در اصفهان و تهران در هر گوشه ایران اخراج باید گردند”

کارگر زندانی آزاد باید گردد

کردستان کردستان سنگر آزادگان

صدای جمعیت در میدان طنین افکند و مردم رهگذر به دور جمعیت حلقه زدند. شعارها به دو زبان فارسی و انگلیسی داده شد.

در ادامه سرود شهیدان به زبان کردی خوانده شد که مورد تشویق قرار گرفت.

سپس خانم مهوش علاسوندی اطلاعیه نهاد مادران علیه اعدام را خواند که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

در پایان قطعنامه خوانده شد.

متن قطعنامه 

ما، جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشری امروز یکشنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ در میدان مل لستمن تورنتو جمع شده ایم تا پژواک صدای انسان هایی باشیم که در درون زندان های رژیم جمهوری اسلامی شکنجه و اعدام می شوند و یا به طرز غیرقانونی و غیر انسانی به بند کشیده شده اند. زندانیانی که بیمار شده اند، همچنان شکنجه می شوند و برخی به دار آویخته می شوند. متاسفانه در هفته های اخیر نیز موج جدیدی از اعدام زندانیان سیاسی آغاز شده است و این نگرانی وجود دارد که تعداد دیگری از زندانیان سیاسی اعدام شوند.

ما تجمع کنندگان، با محکوم نمودن این جنایات شنیع و سرکوب مردم از سوی رژیم جمهوری اسلامی، خود را پشتیبان خواسته ها و آرمان‌های برحق و دمکراسی خواهانه ی مردم ایران از جمله ترکمن، عرب، بلوچ، کورد، آزری و فارس می دانیم.

ما، خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی از هر دسته و گروه و از هر عقیده و مرامی هستیم. به باور ما هیچ کسی به صرف داشتن و یا ابراز عقیده و انتقاد از حکومت نباید زندانی شود.

 ما، خواستار توقف اعدام زندانیان سیاسی و همچنین ریشه کن شدن مجازات اعدام هستیم.

 ما، از همه ی جهانیان، افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی خواستار آن هستیم تا در سریع‌ترین زمان ممکن، برای توقف نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران راه چاره ای حقوقی و الزام آور بیابند.

ما از همه ایرانیان در سراسر جهان می خواهیم در کارزار علیه اعدام مشارکت فعال داشته باشند.

عکس ها از شهروند و سیاوش بهمن