شهروند- علی شریفیان: بر اساس گزارشی که بانک تی دی منتشر کرده یک دهه رونق خانه سازی و rentalخرید و فروش خانه که باعث شکوفایی اقتصادی بزرگشهر تورنتو شده، با خود مشکلاتی هم به وجود آورده، از جمله خرید و اجاره خانه را برای گروه زیادی از مردم به شدت دشوار کرده است.

در حالی که حدود یک چهارم مشاغل در یک دهه اخیر به خاطر توسعه ساختمان سازی و خرید و فروش خانه به وجود آمده اند، اما همین موضوع ساختار اقتصادی تورنتو را به هم ریخته است. از جمله اینکه دسترسی مردم به مسکنی که با بودجه آنها خوانایی داشته باشد، روز بروز محدودتر شده است.

درک بورلتون، اقتصاددان و معاون بانک تی دی در مصاحبه ای با برنامه بامدادی سی بی سی تورنتو گفته است یک اقتصاد سالم باید تعادل سالمی هم داشته باشد. رونق ساختمان سازی و بازار مسکن باید به گونه ای باشد که هر نوع گزینه ای را به مردم بدهد. آنچه ما در ده سال پیش شاهد بوده ایم حاصلش بر هم خوردن تعادل و خرج و دخل طبقه متوسط و حتی در موارد زیادی کسانی شده که اوضاع مالی شان از طبقه متوسط هم بهتر است.

این کارشناس ارشد اقتصادی در این رابطه اجاره کاندومینیوم ها را مثال زده و گفته حدود ۴۰ درصد این گونه واحدهای مسکونی عمدتا برای اجاره دادن ساخته شده اند و ارزش واقعی شان در بازار مسکن به اندازه خانه های مستقل و یا نیمه مستقل هم نیست.