زنان کاراته‌باز در مسابقات کاراته سبک "شیتوریو شوکوکای یونیون" که در روزهای هفدهم و هجدهم آبان در مونیخ آلمان برگزار شد، از داشتن حجاب اجباری امتناع کردند

 

شهروند ۱۲۶۰ ـ پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹


 

زنان کاراته‌باز در مسابقات کاراته سبک "شیتوریو شوکوکای یونیون" که در روزهای هفدهم و هجدهم آبان در مونیخ آلمان برگزار شد، از داشتن حجاب اجباری امتناع کردند.

خبرگزاری رسمی ورزش "ایپنا" با انتقاد از این اقدام، تاکید کرد که طبق قوانین سازمان تربیت بدنی، حضور نماینده حراست سازمان به همراه ورزشکاران الزامی است و برای حداقل سه ورزشکار باید یک نماینده حراست به همراه تیم اعزام شود.