شهروند- مادران شیرده در ونکوور یک صفحه ی فیسبوک دارند و در آنجا با هم در ارتباطند. طی این ارتباط بسیاری از مادران به مادرانی که با کمبود شیر مواجهند شیر هدیه می دهند. ظاهرا در این میان مادری پیدا شده است که این شیر را که به عنوان هدیه به او داده شده است می فروشد و از آن کسب درآمد می کند. یکی از مادران عضو این صفحه می گوید که چندی پیش مجبور به خرید شیر مادر از یکی از اعضای این صفحه شده است.

بعد از بررسی ها روشن شد که آن فرد خودش یکی از دریافت کننده های این هدیه بوده است. هدیه ای که بی منت و چشم داشت و تنها برای کمک به کودکانی که شیر کافی دریافت نمی کنند، اهدا شده بود.

مادران عضو این صفحه از این اتفاق بسیار خشمگین و ناراحتند و می گویند احساس می کنند به آنها خیانت شده است. براساس سازمان بهداشت کانادا بسیاری از مادران برای تأمین شیر مادر مورد نیاز به اشخاص  و یا اینترنت مراجعه می کنند زیرا بانک شیر مادر در کانادا ذخیره ی لازم برای تأمین نوزادان را ندارد. در کل کشور تنها چهار بانک شیر مادر وجود دارد و این میزان برای تأمین غذای نوزادانی که مادرانشان شیر ندارند اصلا  کافی نیست.