منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت با رای دیوان عدالت اداری از کار اخراج شد؛ تا پیش از این وی به مدت ۲۶ سال به عنوان کارگر 

 

شهروند ۱۲۶۰ ـ پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹     


 

منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت با رای دیوان عدالت اداری از کار اخراج شد؛ تا پیش از این وی به مدت ۲۶ سال به عنوان کارگر و کارمند شرکت واحد در مجموعه شهرداری تهران مشغول به کار بود.

به گزارش ایلنا، منصور اسانلو کارمند شهرداری تهران بود که در سالهای گذشته به دلیل فعالیت در سندیکای کارگران شرکت واحد به یک چهره صنفی تبدیل شده بود؛ به تازگی با رای دیوان عدالت اداری از کار اخراج شد.

پرویز خورشید وکیل این فعال کارگری نیز با تایید خبر اخراج موکلش گفت: با توجه به اینکه این رای توسط شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است تنها راه باقیمانده برای اعتراض مطرح کردن پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده ۱۷ است.

به گفته خورشید موارد اتهامی منصور اسانلو مانند سایر کارگران شرکت واحد در مورد فعالیت صنفی و سندیکایی بوده است.