ژاپن در بالاترین رتبه

بر اساس آخرین تحقیقات به عمل آمده در جهان مشخص شده است که کشور ژاپن با دارا بودن عوامل زیربنایی تنها کشوری است که امید به زندگی Life Expectancy در آن از اقصا نقاط جهان بیشتر است. امید به زندگی در سالیان متمادی با تکیه بر عوامل کلیدی زیر پایه گذاری می شود:

۱ـ بیمه های درمانی پایه و تکمیلی در حد استانداردهای بین المللی

۲ـ تحصیلات اجباری پایه برای همه در هر سطح درآمدی و برای اقشار مختلف جامعه

۳ـ الگوی زندگی سالم و تشویق همه برای تبعیت کردن از آن

دانشگاه توکیو دارای مرکز تحقیقاتی است که در خصوص طول عمر مردم جهان و عوامل متغیر که در آنها دخیل هستند تحقیق می کند. این مرکز اخیرا به نتایج خیره کننده ای دست یافته است از جمله اینکه  بچه هایی که در ژاپن به دنیا می آیند بایستی خود را برای حدود ۸۶ سال زندگی پر ثمر آماده کنند. این مطلب بازتاب خاصی در محافل جهانی و روزنامه پر تیراژ لانست که صرفاً ویژه اطباء و گروه پزشکی است در بر داشت.

پایه این تحقیقات نقش ارزنده مادران را در بقا و پایداری زندگی فرزندان و ضمناً تاثیر بسزای تحصیلات زیربنایی را بسیار مهم و ارزنده تشخیص داده است.

زمان این تحقیقات از اوایل قرن بیستم تا زمان حال بوده است و نشان از آن دارد که دولت ژاپن در اوایل دهه ۵۰ با سرمایه گذاری در زمینه بیمه های بهداشت و درمان این امکان را برای همه مردم ایجاد کرد تا بتوانند به آینده امیدوارتر بوده و تاثیر آنرا در کاهش مرگ و میر اقشار جوان و مخصوصاً کودکان در اوایل دهه ۶۰ شاهد باشند.

تبلیغ در خصوص کاهش مصرف نمک و اضافه کردن چندین قلم دارو به پوشش بیمه های درمان از عوامل کلیدی کاهش سکته های مغزی و قلبی در دهه ۶۰ بوده است.

از مسایل دیگری که تحقیقات به آن اشاره می کنند و آنرا در بالا بردن امید به زندگی مهم می دانند مسئله رژیم درست غذایی در سطح جامعه است. استفاده از منابع غذایی دریایی و گیاهی نه تنها مضر نیستند، بلکه در سالم و پاکسازی بدن مفید می باشند.

ورزش و ساعاتی در هفته به خود رسیدن نیز از عواملی است که در ژاپن همه گیر است. کلوپ های ورزشی و برنامه های تلویزیونی همه در حال تبلیغ برای سالم سازی و ورزش هستند. در ژاپن مهم نیست که در چه سن و سالی هستید همه به صورت وظیفه به ورزش می پردازند.

مراکز پیشگیری در ژاپن وظیفه خطیری را به دوش دارند. در این مراکز   روی بیماری های خاصی از جمله بیماری هایی که بستگی به سیگار و فشارخون دارند متمرکز هستند و هر عاملی که به بیماری های شریان خون ربط داشته باشد شناسایی شده و با عوامل ریشه ای آن مبارزه می نمایند.

در کشورهایی که امید به زندگی بالا است به جای درمان بیشتر تمرکز روی شناسایی عوامل کلیدی بیماری خواهد بود. به طور خلاصه ارزش واکسن را از سرم و دارو بیشتر ارزیابی می کنند.

در کانادا که امید به زندگی جزو ۱۰ کشور جهان است تمرکز فقط روی جامعه فعلی نیست، بلکه روی ۲۵۰ هزار مهاجری که هر سال وارد این کشور می شوند نیز تحقیق شده و سعی می شود از بین افراد سالم و با پیشینه خانوادگی مناسب باشند.

       

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه است.

farsadi@cirmco.com