مسعود باستانی روزنامه نگار به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. مهسا امرآبادی همسر این روزنامه نگار با بیان این خبر، گفت: مسعود صبح روز سه شنبه

 

شهروند ۱۲۶۶ – پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰


 

مسعود باستانی روزنامه نگار به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

مهسا امرآبادی همسر این روزنامه نگار با بیان این خبر، گفت: مسعود صبح روز سه شنبه در تماسی از انتقال خود به زندان رجایی شهر خبر داد.

امرآبادی ضمن اعتراض شدید به این انتقال ادامه داد: روحیه مسعود بسیار بد بود و خیلی ضعیف صحبت می کرد. مسعود یک روزنامه نگار است. دلیل واقعی انتقال او به زندان رجایی شهر که زندانی بسیار بد با شرایط بسیار نامناسب است را نمی دانیم. در این زندان زندانیانی با جرایمی از قبیل قتل و دزدی و جرایمی از این دست نگه داری می شود و این برای خانواده مسعود بسیار نگران کننده است.

وی افزود: به مسعود حکمی را نشان داده اند که در آن دستور آقای صلواتی برای انتقال او به رجایی شهر بود و دلیل آن برگزاری کلاس های روزنامه نگاری برای زندانیان بند ۳۵۰ اوین عنوان شده بود. در حالی که مسعود به هیچ عنوان آموزش روزنامه نگاری نداده است و این موضوع به شدت تکذیب می شود.

امرآبادی ضمن اعتراض و اظهار نگرانی برای سلامتی همسرش، از مسئولان خواسته تا او را به همان اوین برگردانند.

مسعود باستانی روزنامه نگار، در تاریخ ۱۴ تیر ماه بازداشت شد و دادگاه بدوی او را به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.