جعفر کوش‌آبادی، شاعر معاصر ایرانی روز جمعه دوم بهمن ماه پس از سال‌ها بیماری در سن ۶۸ سالگی در تهران درگذشت.

 

شهروند ۱۲۶۶ – پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰


 

جعفر کوش‌آبادی، شاعر معاصر ایرانی روز جمعه دوم بهمن ماه پس از سال‌ها بیماری در سن ۶۸ سالگی در تهران درگذشت.

کوش‌آبادی متولد سال ۱۳۲۰ در تهران است و بویژه در نیمه دوم دهه چهل، به عنوان یکی از چهره‌های شاخص شعر معترض و اجتماعی معاصر ایران شناخته می‌شد.


«ساز دیگر» ۱۳۴۷، «منظومه کوچک خان» ۱۳۴۸، «چهار شقایق» ۱۳۵۷، «سفر با صداها» ۱۳۶۰، «اژدهای سیاه»، و «در آینه» از جمله آثار منتشر شده جعفر کوش‌آبادی هستند.

شعرهای کوش‌آبادی که با زبانی موزون، ساده و نزدیک به زبان کوچه و بازار سروده شده، در آن زمان نمونه‌ای از «شعر متعهد» محسوب می‌شد و به همین دلیل از حمایت روشنفکران چپگرا که از ایده «هنر متعهد» دفاع می‌کردند، برخوردار بود. با این حال آثار او همزمان واکنش منفی طیف دیگری از شاعران و منتقدان را نیز در پی داشت.

کوش‌آبادی به دلیل درونمایه مبارزه‌جویانه و اعتراضی شعرهایش و همسویی با نیروهای مارکسیست در سال‌های قبل از انقلاب زندانی شد. وی که در سال‌های پیش از انقلاب شاعری پرتکاپو و پر کار بود، پس از انقلاب و بویژه در دو دهه آخر زندگی، کارهای زیادی منتشر نکرد.