ماموریت ۷۵۰ میلیون دلاری ماهواره هواشناسی ناسا که برای اندازه گیری لایه اوزون جو کره زمین در سال ۱۹۹۱ به فضا پرتاب شده بود با موفقیت در سال ۲۰۰۵ به پایان رسید و نتایج مثبت و قابل تاملی را ثبت کرد.

اما این پایان کار نبود، بلکه هفته گذشته این ماهواره شش تنی در اواخر سپتامبر با جو زمین برخورد کرد و از ماحصل این تصادم ماهواره مربوطه و قطعات منفصله به هزاران تکه تبدیل شده و به اقیانوس سقوط کرد.

دانشمندان فضا و هواشناسی در ناسا انتظار این برخورد زودهنگام را نداشتند و بر اساس محاسبات انجام شده تصور می کردند که اقلا این اتفاق سال آتی رخ دهد ولی علت این پیشامد را تشعشعات کهکشانی و تاثیرات خورشید می دانند.

بر اساس آمار منتشره که توسط جامعه آمارگران بیمه تهیه شده احتمال برخورد یک قطعه از این ماهواره به منطقه مسکونی یا تجاری یک به ۳۲۰۰ بود چون بعد از برخورد آن با جو زمین شعاع پرتابی با دامنه حدود ۸۰۴ کیلومتر ایجاد می شود و به رغم وجود اقیانوس / دریا و دریاچه های زیادی که مناطق مسکونی را احاطه کرده این مطلب منطقی به نظر می رسد. در ادامه این مطلب آمارگران محاسبه کننده بر این اعتقاد بودند که احتمال اینکه اکثر قطعات منفصله به اقیانوس سقوط کند بسیار زیاد است که همین طور هم شد.

ناسا از عموم مردم و حتی مقامات نظامی و انتظامی درخواست کرده بود که در صورت مشاهده قطعات سقوط کرده به هیچ عنوان به آن دست نزده و فورا با ناسا یا مراکز هواشناسی یا فضایی شهر خود تماس بگیرند.

 

اما نظریه بیمه گران(شرکتهای بیمه) در این خصوص چیست؟   

هر منزل مسکونی یا مراکز تجاری و تولیدی که تحت پوشش بیمه اصطلاحا تمام خطر قرار دارد در صورت مواجهه با خسارت که بر اثر سقوط هواپیما/ماهواره یا هر شئی پرنده ی دیگر باشد تمام و کمال خساراتش قابل پرداخت است.

اگر سقوط قطعات منفصله به فوت یا نقص عضو و  یا ازکارافتادگی شخصی منجر شود این مورد نیز تمام و کمال تحت پوشش بیمه است و مصدوم از تمامی مزایای تعیین شده در بیمه نامه بهره مند خواهد شد. در صورت فوت نیز بازماندگان از مزایای بیمه عمر بهره خواهند جست.

در بیمه های اتومبیل با توجه به رویه های مختلف قانونی نمی توان حکم واحد داد ولی براساس حقوق بیمه هر دارنده و راننده که دارای بیمه اصطلاحا تمام خطر است در مقابل تصادف و تصادم بیمه است.

تصادف برخورد دو وسیله متحرک با هم را گویند و تصادم برخورد یک وسیله متحرک با یک جسم ثابت را تعبیر می کنند، از این رو همانطور که اگر ماشین بیمه شده در جایی پارک باشد و وسیله دیگری با آن برخورد کند شرکت بیمه خسارتش را می پردازد یا اگر وسیله نقلیه بیمه شده به محافظ کنار جاده برخورد کند و خسارت ببیند در این حالت هم بیمه مسئول پرداخت خسارت است، لذا می توان از جنبه حقوقی چنین تعبیر کرد که بله همه خسارات حاصله بر اثر سقوط اشیا پرنده (هواپیما /ماهواره /هلی کوپتر……) تحت پوشش بیمه های اتومبیل(تمام خطر) هستند.

این مطلب را می توان به بیمه کشتی و هواپیما نیز تعمیم داد.

جالب است بدانید که بیمه منازل مسکونی که در مسیر رفت و آمد هواپیما و در نزدیکی فرودگاه است بسیار گرانتر از بیمه منازلی است که در خط و مسیر پرواز نیستند.

در هر حال بایستی این مطلب را نیز در نظر داشت که سازمان فضایی ناسا نیز خود دارای بیمه مسئولیت است و تمامی اینگونه موارد را در نزد بیمه گر(شرکت بیمه) خود بیمه نموده تا در زمان مواجهه با اینگونه موارد آسایش خاطر داشته باشد.

 

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com