سازمان عفو بین الملل در اعتراض به احکام صادره برای سه روزنامه نگار ایرانی بهمن احمدی امویی، سعید لیلاز و کیوان صمیمی بیانیه ای صادر کرده

 

شهروند ۱۲۶۹ ـ پنجشنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۰


 

سازمان عفو بین الملل در اعتراض به احکام صادره برای سه روزنامه نگار ایرانی بهمن احمدی امویی، سعید لیلاز و کیوان صمیمی بیانیه ای صادر کرده و خواستار آزادی این روزنامه نگاران شده است.

در این بیانیه آمده است :

بهمن احمدی امویی و سعید لیلاز به مجازات زندان محکوم شدند. بهمن احمدی امویی به شلاق نیز محکوم شده است. کیوان صمیمی بهبهانی در حبس انفرادی به سر می برد. هر سه این افراد زندانیان عقیدتی هستند.

بهمن احمدی امویی، دبیر گروه اقتصادی روزنامه سرمایه،که توسط مقامات در تاریخ ۱۱ آبان ماه بسته شد، در ۱۴ دی ماه ۱۳۸۸توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و ۴ ماه زندان و ۳۲ ضربه شلاق محکوم شد. او هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد.

سعید لیلاز، همچنین سردبیر روزنامه سرمایه، در ۱۲ دی ماه ۱۳۸۸توسط دادگاه انقلاب تهران به ۹ سال زندان محکوم شد. سعید لیلاز از پرداخت قرار وثیقه منع شده و در زندان اوین به سر می برد.

سردبیر روزنامه توقیف شده "نامه"، کیوان صمیمی بهبهانی، در ۱۸ آذر ۱۰ روز مرخصی از زندان دریافت کرد تا در جشن عروسی دخترش شرکت کند. پس از آن به زندان اوین بازگشته است. وی در بند ۲۰۹ در حبس انفرادی به سر می برد.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه اش خواستار آزادی سریع و بدون شرط بهمن احمدی امویی و سعید لیلاز و کیوان صمیمی بهبهانی شده است.

آنها همچنین  از اینکه بهمن احمدی امویی به شلاق محکوم شده ابراز نگرانی کرده اند.