بدینوسیله برنامه ریزی نهمین دوره جشنواره بین المللی سینمای تبعید را به آگاهی سینماگران و دست اندرکاران تولید فیلم  و علاقمندان به فرهنگ و هنر بالنده می رسانیم.

شهروند ۱۲۳۸  پنجشنبه ۱۶ جولای  ۲۰۰۹

 

 


 

نهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید


 

۲۹-۲۳ اکتبر ۲۰۰۹ گوتنبرگ – سوئد


 

بدینوسیله برنامه ریزی نهمین دوره جشنواره بین المللی سینمای تبعید را به آگاهی سینماگران و دست اندرکاران تولید فیلم  و علاقمندان به فرهنگ و هنر بالنده می رسانیم.

کارنامه بیش از یک دهه حضور جدی این جشنواره در زندگی فرهنگ و هنر جهانی، بویژه نقش آن در انعکاس و شناساندن آثار سینماگران تبعیدی و مهاجر، گواه روشنی بر ضرورت و تداوم حرکت برگزاری جشنواره سینمای تبعید است:

– جشنواره سینمای تبعید می کوشد محلی باشد برای نمایش آثار سینمایی و برخورد آزاد اندیشه های سینماگران تبعیدی و مهاجر جهان، صرف نظر از تعلق های ملی- نژادی و مذهبی آن ها.

– جشنواره سینمای در تبعید با بهره گیری از هنر سینمای بالنده، در راستای دفاع از آزادی بیان و اندیشه، توسعه دمکراسی و عدالت اجتماعی می کوشد.

جشنواره سینمای تبعید حکومت های دیکتاتوری و همسان سازی ایدئولوژیکی آن ها را عاملان اصلی آوارگی و پناهندگی انسان ها می داند و در این راستا با برنامه های سینمایی به روشنگری می پردازد.

– جشنواره سینمای تبعید در جهت تقویت تفاهم گروه های قومی، همزیستی آنها و توسعه چندگانگی فرهنگی در کشورهای پناهنده پذیر تلاش می کند.

جشنواره سینمای تبعید، سینماگران و تهیه کنندگان فیلم را دعوت به شرکت در دوره ی جدید جشنواره می کند و برای بخش ها و برنامه های زیر فیلم می پذیرد:


 

بخش اصلی جشنواره

تبعید تجربه ای جهانی

بخش نمایش فیلم های سینماگران تبعیدی و مهاجر. برای شرکت در این بخش از نظر تم و موضوع محدودیتی وجود ندارد. فیلم ها می توانند در شکل های داستانی، مستند، نقاشی متحرک و یا تجربی باشند.

 

بخش ویژه

سینمای زیرزمینی ایران

– فیلمهایی که بر بنیاد دگراندیشی و باورمندی به دمکراسی، نوگرایی در شکل و بیان هنری ـ در تقابل با نظام سیاسی و ارزشهای مسلط تنیده شده در بافت اجتماعی، فرهنگی و هنری جامعه ایران، و در نفی آن ها ساخته شده باشند.

فیلم ها می بایستی بطور آزاد، جدا از سیستم کنترل دولتی و یا نهادهای موازی وابسته به آن ها در داخل ایران تولید شده باشند.

– فیلم ها می بایستی مستقل از مجاری جاری نظارت بر پخش و نمایش دولتی و یا صنفی رسمی به نمایش درآمده باشند.

– هیچ گونه محدودیتی از نظر موضوع، شکل، نوع بیان و مدت زمان  برای فیلم های متقاضی شرکت در این بخش وجود ندارد.


 

کمک هزینه تولیدی

جشنواره سینمای تبعید در جهت تقویت کار فیلمسازی زیرزمینی در ایران و در راستای حمایت از روند آزادی، نواندیشی و نوگرایی در عرصه سینما، دو کمک هزینه ی تولیدی به دو فیلمساز یا گروه تولیدی زیرزمینی در داخل ایران، به هرگروه ۱۰۰۰ دلار اهداء می کند.

یک هیئت مرکب از نمایندگان نهادهای فرهنگی و هنری سوئدی، گروه ها و یا افراد واجد شرایط کمک هزینه را تعیین می کند.


 

توصیه:

برای پیش گیری از پیگردهای پلیسی حکومت ایران، از فیلمسازان و یا گروه های تولیدی متقاضی شرکت در این بخش از جشنواره تقاضا می شود که فیلم هایشان را به طور غیرمستقیم، با استفاده از امکانات دوستان و آشنایان خود در کشورهای دیگر به دفتر جشنواره ارسال کنند.

فیلمسازان و گروه های تولیدی می توانند مستقیما پرسشنامه درخواست شرکت در جشنواره را در صفحه اینترنتی  جشنواره پر نمایند.

 

پانوراما- تصاویر نقاط آتش

برنامه ای آزاد برای نمایش فیلم هایی درباره تنش ها، برخوردها و مسائل بحرانی نقاط پر تلاطم جهان، از جمله:

– عراق

– فلسطین بویژه غزه

– افغانستان، بویژه مسائل زنان

– و …

برای این بخش آثار فیلمسازان غیرتبعیدی و غیرمهاجر نیز پذیرفته می

 

کودکان بدون برگه اقامت

فیلم هایی درباره وضعیت کودکان و نوجوانان پناهجوی در انتظار اقامت.

آثار فیلمسازان غیر تبعیدی و غیر مهاجر نیز برای این بخش پذیرفته می شود.


 

زنان فیلمساز تبعیدی

برنامه ای مستقل برای نمایش فیلم هایی که توسط زنان فیلمساز تبعیدی/مهاجر ساخته شده باشند. این برنامه کوششی است در شناخت ویژگی ها و چگونگی نگاه فیلمسازان زن تبعیدی؛ انعکاس مسائل و دغدغه های ذهنی آن ها در آثارشان.


 

بخش های جنبی

نگاهی دیگر

آثار سینماگران غیرتبعیدی و غیرمهاجرکه تم و موضوع فیلم های آنها درباره مسائل و وضعیت زندگی تبعیدی ها و مهاجران باشد.

 

ا دیسه سینما – ا ُدیسه آزادی

برای این بخش فیلم هایی پذیرفته می شود که موضوع آنها درباره تلاش ها و مبارزات آزادی خواهانه، عدالت جویانه و در تقویت صلح  باشند.

آثار فیلمسازان غیرتبعیدی و غیرمهاجر نیز برای این بخش پذیرفته می شود.


 

مقررات شرکت دادن فیلم برای نمایش در جشنواره

– جشنواره سینمای در تبعید، یک جشنواره غیر رقابتی است.

– آثار سینماگران غیر تبعیدی و غیر مهاجر برای برنامه های زیر پذیرفته می شود:

نگاهی دیگر، ا ُدیسه سینما – ا ُدیسه آزادی، پانوراما- تصاویر نقاط آتش، کودکان بدون برگه اقامت.

– فیلم ها در قطع ۳۵ میلیمتری، ۱۶ میلیمتری و آثار ویدئویی در فرمت های  Beta ، DV.Cam یا DVD برای شرکت در جشنواره پذیرفته می شوند.

– کمیته انتخاب فیلم جشنواره از میان فیلم های متقاضی، فیلمهای برنامه ها را بر می گزیند.

– برای  شرکت در جشنواره می بایستی پرسشنامه مربوطه همراه با نسخه بازبینی DVD فیلم، حداکثر تا ۱۵ آگوست (August) ۲۰۰۹ به دفترمرکزی جشنواره درکشور سوئد ارسال گردد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر می توانند به سایت اینترنتی جشنواره مراجعه کنند و یا به وسیله پست الکترونیکی با دفتر جشنواره تماس بگیرند.

کمیته برگزار کننده جشنواره

تماس با جشنواره:

www.exilefilmfestival.com

ٍE-mail: info@exilefilmfestival.com

TEL/FAX: + 46 (0) 31 14 54 47