طرح تحریم اشخاص "ناقض" حقوق بشر در ایران در مجلس نمایندگان آمریکا نیز مطرح شد. یکی از نماینده های جمهوریخواه ایالت فلوریدا این طرح را روز  

 

شهروند ۱۲۷۰ ـ پنجشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۰


 

طرح تحریم اشخاص "ناقض" حقوق بشر در ایران در مجلس نمایندگان آمریکا نیز مطرح شد. ایلیانا راس لهیتنن، یکی از نماینده های جمهوریخواه ایالت فلوریدا این طرح را روز سه شنبه (۲۳ فوریه ) تدوین و ارائه کرده است.

خانم لهیتنن که کوبایی الاصل و عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس نمایندگان است، در وقایع پس از انتخابات ایران به شدت علیه دولت محمود احمدی نژاد و در حمایت از معترضان موضع گیری کرده است.

او روز سه شنبه گفت: "این طرح آمریکا را به طور کامل در طرف مردم ایران قرار خواهد داد و با موظف کردن رئیس جمهوری به تحریم کسانی که علیه مردم بیگناه ایران مرتکب نقض شدید حقوق بشر شده اند، سرکوبگران را مسئول خواهد شناخت."

چند سناتور آمریکایی از جمله سناتور جمهوریخواه جان مک کین و سناتور دموکرات "مستقل" جو لیبرمن، به تازگی طرح مشابهی را در مجلس سنا مطرح کرده بودند. آن ها می خواهند کاخ سفید را موظف کنند که اسامی "ناقضان" حقوق بشر در حکومت ایران را در وب سایت های وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری ایالات متحده منتشر و آن ها را مشمول تحریم های آمریکا کند.

مقام های ایرانی موضع گیری های آمریکا درباره حقوق بشر را متظاهرانه و سیاسی می دانند.