روز شنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱، سالن بزرگ هتل شرایتون، شاهد حضور صدها تن از میهمانان دکتر رضا مریدی، نماینده مردم ریچموندهیل در مجلس استانی انتاریو بود.

این میهمانان متشکل از داوطلبان کمپین انتخاباتی و همچنین حامیان و دوستان دکتر مریدی بودند که از سوی او دعوت شده بودند تا در یک گردهمایی دوستانه، پیروزی ششم اکتبر ۲۰۱۱ را جشن بگیرند و در ضمن بهانه ای باشد برای تشکر از تمامی آنهایی که در راه این پیروزی قدم برداشته بودند.

عکس یادگاری با دکتر رضا مریدی

دکتر مریدی طبق معمول به چندین زبان خیرمقدم گفت، به پیروزی پیاپی حزب لیبرال در انتاریو برای سومین دوره، اشاره کرد و از خدمات تمامی آنهایی که در راه موفقیتش تلاش کرده بودند، سپاسگزاری کرد.

رئیس کمپین انتخاباتی دکتر مریدی، نیز در سخنانی کوتاه، پیروزی ایشان را به دلیل اختلاف آرای بسیار با رقیب محافظه کارش، بسیار برجسته خواند و آن را شایسته جشن گرفتن در چنین سالنی دانست.

در پایان از حاضران در سالن خواسته شد هر کس که مایل است برای گرفتن عکس یادگاری به روی صحنه برود و البته تعداد افرادی که دوست داشتند در این عکس یادگاری حضور داشته باشند، آنقدر زیاد بود که در یک عکس جا نمی شد.