آدم شاخ که جای خود دارد هزار چیز دیگر هم اگر بر سرش در بیاورد جوابگوی صحنه گردانی حضرات در تهران نمی شود. آخر چه حکمتی در حرکت های خودسرانه این “برادران کف بر جان” هست که هر کار که بکنند تنها تنبیهی که می شوند دریافت مواجب بیشتر و تشویق است؟

البته برادران “کف بر جان” نیروی انتظامی هم کاملن حق دارند که غافل گیر شوند مگر تظاهرات نداها و سهراب ها و کیانوش هاست که بیچارها کف دستشان را بو کنند و به طرفت العینی حاضر شوند و بیفتند به جان جماعت. درست است که دانشجویان بسیجی از یکی دو روز پیش اطلاعیه داده و از ملت همیشه در صحنه خواسته بودند که برای مبارزه با (به قول خودشان) “روباه پیر در صحنه” در برابر سفارت انگلیس حاضر شوند و در همه ی شهر جار زدند که آی مردم چه نشسته اید که روباه پیر دچار جنایت نابخشودنی دیگری شده است و باید از صفحه ی روزگار پاک شود، همانطور که از سی سال پیش خواسته بودند اسرائیل پاک شود که بحمدالله شده است و حالا باید روباه پیر به همان سرنوشت گرفتار آید.

اما راویان اخبار و ناقلان ناقلای آثار می گویند ماجرا هیچکدام این ها نیست، بلکه داستان از جای دیگری آب می خورد که آن جا محکم تر از این است که کسی بتواند جرئت داشته باشد از آن صرف نظر کند؛ و آنجا همان بیت مقدس رهبری است. باور نمی کنید؟

حمله بسیجیان به سفارت انگلیس در تهران

حالا می گویم که بیت  از کی تصمیم گرفت که بیفتد دنبال ریشه کن کردن روباه پیر.  البته واضح و مبرهن است که کار بیت همینطور کشککی نیست که ما تو یک کلام بگوئیم و شما هم به طرفت العین بفهمید. اگر به همین آسانی بود که حالا خیلی وقت بود که ما از شر جمهوری بی همتای اسلامی ایران راحت شده بودیم و صاحب مثلن جمهوری بی صفت شده بودیم. عرض نکردم کم طاقتید. از همین کم طاقتی است که هی امور زندگی اجتماعی و شخصی ما به مرادمان چرخ نمی خورد و بیشتر اوقات به مراد کسان دیگر در چرخش است. حالا که بردباری به خرج دادید می گویم. خانم  و آقا که شما باشید، ماجرا  از روزی شروع شد که همین بی بی سی نادان تصمیم گرفت یک همچین حرف نامربوطی بزند و خیال خام کند که جان سالم از معرکه به در خواهد برد.

کدام حرف؟ بردباری به خرج بدهید می گویم. آخر این حرف هر حرف و حدیثی نیست که ما همینجوری مشت مشت بریزیمش توی سینی و بدهیم به شما که مزمزه کنید. حرف و حدیث رهبر است که هر چه می گوید اگر هم نامربوط باشد مربوط می شود. شما به یک همچین کسی یک همچین جسارتی اگر بکنید عقوبتتان چه باشد خوب است؟ اصلن عقوبتی در دنیا هست که شما دچارش شوید و دل رهبر و انصار او خنک شود؟ معلوم است که  نیست. حرف را اگر ببینید خودتان شهادت خواهید داد که حق با بیت رهبری است: آیت الله خامنه ای چگونه رهبر ایران شد و چگونه رقیبانش را از سر راه برداشت؟ مستند “خط و نشان رهبر” نگاهی می کند به زندگی سیاسی آیت الله خامنه ای و شیوه حکومتداری او.

دیدید آخر آدم اگر یک جو انصاف داشته باشد یک همچین حرف نامربوطی از دهانش در می آید،  آن هم از نوعی که هم صدا داشته باشد و هم سیما و مردم نمک به حرام هم که هر جور جلوشان را بگیری باز از یک سوراخی ماهواره می بینند و بی بی سی هم که خوراکشان است! خب در یک همچین اوضاعی شما اگر رهبر بودید چه کار می کردید، می گذاشتید روباه پیر همینطور مفتکی مملکت را از چنگتان در بیاورد و بیرق کفر بر مملکت امام زمان برافرازد یا نه در اندیشه چاره می شدید و از برادران کف بر جان کمک می گرفتید که فشاری چیزی بیاورند که زهر آن عمل قبیحه اندکی گرفته شود و جماعت سرگرم روباه پیر بازی بشوند و غافل بشوند از این عمل شنیع علیه ذات مبارک رهبری (ره)، ببخشید این ره را حالا نباید به کار می بردم مال یک وقت دیگر است انشاء الله به وقتش خدمتتان تقدیم خواهد شد.

رسانه های دولتی ایران اعلام داشت دانشجویان به سفارت انگلیس در تهران حمله کرده اند

 برویم سر اصل مطلب که همه ی این بلبشو سر نخش در بیت رهبری است و پس از یکی دو روز اعلان و معلان – تعجب نکنید در فارسی نمی شود بدون قافیه حرف زد معلان برای قافیه است – سر جمع در هر دو تظاهرات کمتر از هزار نفر از نیروهای کف بر جان جمع شده اند تا از کیان رهبری دفاع کنند و به روباه پیر درسی بدهند که تا جان در بدن دارد دیگر از این جسارت ها به رهبری نکند. حالا که احمدی نژاد هست آدم باید عقلش پاره سنگ بردارد که به ساحت مقدس رهبر جسارت کند. پس از واقعه این اهالی سیاست در گل گیر کرده بودند که وقتی دولت اسلام حمله را محکوم می کند، پس حمله کار کیست؟ آدم اگر یک جو عقل سالم در بدنش مانده باشد به چشم بهم زدنی حالیش می شود که ماجرا از کدام سرچشمه آب نوش جان می کند. اما از آن جا که جماعت سیاست پیشه کمتر از جغرافیا درس می گیرند، نماینده رهبری چاره کار را در آن دیدند که خود گره گشائی کنند و این جماعت گیج بالفطره را از سردرگمی نجات دهند. باور ندارید نداشته باشید به زور که نمی تونیم مجابتان کنیم ما خدای نکرده جمهوری اسلامی نیستیم که حرف حرف خودمان باشد و بس. بگذریم.

البته این هم عین فرمایشات محمد محمدیان نماینده رهبری در دانشگاه ها :

دانشجویان با این اقدام خود نشان دادند کانون فتنه را پیدا کرده اند و امیدواریم دولت انگلیس و سایر کشورهائی که در مقابل ایران موضع خصمانه دارند از سیاست خباثت آلود خود در قبال مردم ایران (بخوانید رهبر) دست بردارند.