از خوانندگان

در سناریوی جدید آمریکا و خیمه شب بازی توطئه ترور سفیر عربستان و اعمال تحریم های تازه علیه ملت ایران که قطعاً در جهت تضعیف مردم ستمدیده ایران و تقویت نظام برنامه ریزی شده و عنوان چند نام بی اهمیت حکومتی در لیست تحریم ها، سرپوش و فریب اذهان عمومی است. تهدید حمله نظامی به ایران در آستانه انتخابات مجلس و انتخابات نزدیک ریاست جمهوری، دست حکومت ایران را برای سرکوب بیشتر مردم بی دفاع با برچسب عمال آمریکا و اسراییل باز می گذارد. اگر آمریکا قرار بود حرکت موثری در جهت سقوط نظام انجام دهد، به اعتراف خودشان دو سال پیش در جریان شورش مردم بود و نه حالا… آمریکا که خود در بحران سیاسی و اقتصادی کم سابقه ای گرفتار آمده از این جنجال ها برای فراموشی اذهان عمومی و جلوگیری از گسترش تظاهرات داخلی بهره می جوید. با اندک دقت و تعمق در می یابیم که حکومت های ایران، آمریکا، انگلیس و اسراییل با چه هماهنگی شگفت انگیزی در هر بحران به داد هم می رسند و این جنگ های زرگری تا چه حد به سود حکومت ها و به ضرر ملت ها تمام می شود. (مثل جنگ زرگری میان خامنه ای و احمدی نژاد که مردم ساده لوح باور می کنند!) گمان نکنیم که حکومت ایران توسط این دو تن رهبری و اداره می شود، خیر، این ها پوشش و ویترین ماجرا هستند. صحنه گردانان پشت پرده کسان دیگری هستند که بعضی ها را می شناسیم و برخی ها را نه. همان طور که اوباما و کلینتون هم چنین اند!… و آن چه که به آنان دیکته می شود می خوانند. هر زمان که حکومت ایران به مشکلی برمی خورد، اوباما با یک سخنرانی آب به آسیاب حکومت و آتش بر سر مردم ایران می ریزد! البته ممکن است یک روزی آمریکا یا اسراییل واقعاً به ایران حمله نظامی کنند چون در شرایط کنونی راه اندازی یک جنگ، کمک بزرگی است به حل بحران در آمریکا و غرب و البته تحکیم جمهوری اسلامی… اگر این تهدیدات نبود، سردمداران نظام چگونه جرأت می کردند این چنین علنی مردم را مطلقاً از صحنه سیاسی حذف و حتی جمهوریت اسلامی را هم منکر و طرح یک حکومت مطلقه (استبدادی نظامی) اسلامی را عنوان کنند؟!… اگر باور دارند که ایران تأسیسات هسته ای دارد، چگونه حاضر می شوند با حمله به این تأسیسات جان میلیون ها انسان را به خطر بیاندازند؟ اگر هر قدرتی به ایران حمله نظامی کند قطعاً نفرت ملت ایران در سرتاسر جهان را به جان خریده است. فراموش نکنید که ایرانیان بیشماری در عرصه های مختلف در خدمت غرب هستند و در مراکز حساس علمی، تجاری، دانشگاهی، نظامی… و فضایی اشتغال به کار دارند. به حرمت این خدمتگزاران صدیق که در عین حال عاشق وطن خویش ایران هم هستند این سرزمین کهن و یادگار کورش کبیر و مردمش را به حال خود بگذارید تا خود حکومت دلخواهشان را تعیین کنند و موذیانه نقش دایه مهربانتر از مادر را بازی نکنید. حمله به ایران مردم را متحد و حتی با حکومتی که نمی خواهند، در مقابل دشمن واحد آشتی می دهد!! اگر چنین قصدی دارید عجله کنید. فعلاً که با توطئه خزنده در همه منطقه حکومت های اسلامی و شبه اسلامی بر پا کرده اید تا در مقابل کمونیزم بایستید که علیرغم همه کاستی ها جان می گیرد و شاید در بحران کنونی کاپیتالیزم، راه نجاتی باشد!

من ضمن سپاس از سردبیر با شهامت شهروند از خوانندگان تقاضا دارم، اصل و ترجمه این مطلب را در سایت ها منتشر و به کاخ سفید هم ارسال دارند تا بدانند ملت ایران هشیار و آگاه است. ما هر چند اسلحه نداریم ولی قلم و زبانمان قوی ترین سلاح است.

به امید پیروزی

واشنگتن ـ نوامبر ۲۰۱۱