شهروند ۱۱۸۴
همانطور که در مقاله قبل اشاره شد انواع مختلف بیمه های مسافرتی با پوشش های متفاوت توسط شرکتهای بیمه طراحی و روانه بازار شده است. این بیمه ها توسط افراد متخصص و صاحب جواز و دارای لایسنس که به آنها Agent و بروکر (Brokers) گفته می شود، انجام می شود.
چیزی که مهم است این که این نوع بیمه ها که با نامهای مختلفی از طرف شرکتهای بیمه عرضه می شود، معتبر باشند. به بیان دیگر، ضمن خوش نامی، تحت پوشش سازمان غیرانتفاعی به نام Assuris باشد. چرا که وظیفه این سازمان حمایت از صاحبان بیمه نامه در صورت ورشکستگی شرکتهای بیمه است.
قابل ذکر است که این سازمان پیش از دسامبر ۲۰۰۵ به نام Com Corp خوانده می شد.

بیمه های مسافرتی را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱ـ ویزیتور به کانادا Visitor To Canada
۲ـ ویزیتور به خارج از استان و یا خارج از کانادا Outside Province or Outside Canada
۳ـ دانشجویی ـ تحصیلی International Student
در تمامی موارد یاد شده، پوشش های بیمه مسافرتی براساس توانایی پوشش اضطراری ـ تصادفی و خدمات درمانی برای مسافر است.
ـ پوشش بیمه های سلامتی، پزشکی، درمان (مسافرت) جهت افرادی که شهروند کانادایی نیستند، می توانند به یکی از انواع موارد نامبرده ذیل باشند.
۱ـ ویزیتور به کانادا Visitor to Canada
۲ـ افرادی که با ویزای کاری وارد کشور می شوند.
۳ـ افرادی که پناهنده اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی هستند.
۴ـ افرادی که در انتظار آماده شدن کارت درمانی اجتماعی هستند. به طور مثال در استان انتاریو (OHIP) ، این مدت از بدو ورود به کشور ۹۰ روز است.
ـ تمامی بیمه های نامبرده عموما می تواند به صورت انفرادی (Individual) و یا گروهی (Group) باشد.
ـ توجه به این نکته بسیار مهم است که بیمه های انفرادی به اعتقاد من از درجه قدرت بالاتری برخوردارند.
در اینجا به مواردی چند از پوشش بیمه در خصوص بیمه ویزیتور به کانادا اشاره می شود.
(شرکتهای مختلف در کیفیت ارائه سرویس متفاوت هستند).
۱ـ پوشش بیمارستان که به صورت اتاق نیمه خصوصی در بیمارستان است. این پوشش می تواند ۱۰۰ درصد از کل هزینه های وارده را پاسخگو باشد.
سقف این پوشش و یا بهتر است بگوییم هزینه براساس رقمی خواهد بود که شما در روز اول انتخاب می کنید به طور معمول این سقف براساس اعدادی بین ۱۰۰۰۰ دلار و تا ۱۵۰۰۰۰ دلار خواهد بود.
برای افرادی که مایل باشند پوششی بیش از ۱۵۰۰۰۰ دلار داشته باشند، در صورت تاییدیه شرکت بیمه امکان پذیر خواهد بود.
ـ در همین جا بد نیست اشاره شود که مبلغ کسر شدنی در اکثر شرکتها قابل حذف (Wave) است، و با پرداخت اندکی بیشتر که البته بسیار ناچیز است و بستگی به شرکت بیمه موردنظر دارد، می توان از ابتدا این مبلغ کسر شدنی (Deductible) را حذف کرد.
دلایل وجود ارقام متفاوت پوشش بیمه ویزیتور به کانادا را در مقالات آینده بررسی خواهیم کرد.

ایمیل نویسنده:
info@insufin.com