کانادا، کانادا است. همه چیزش عالی است. مهمترین چیزی که دارد و دیگران از آن بی بهره هستند آینه هایش است. آینه های کانادا نه تنها شفاف تر نور را منعکس می کنند، بلکه عبرت هم دارند. بله همه آینه عبرت هستند.

اگر در دهه سوم یا چهارم زندگی خود هستید قطعاً آن شعر معروف ایوان مداین را خوانده یا از دیگران برایتان نقل شده است


شهروند ۱۱۸۳

 

کانادا، کانادا است. همه چیزش عالی است. مهمترین چیزی که دارد و دیگران از آن بی بهره هستند آینه هایش است. آینه های کانادا نه تنها شفاف تر نور را منعکس می کنند، بلکه عبرت هم دارند. بله همه آینه عبرت هستند.

اگر در دهه سوم یا چهارم زندگی خود هستید قطعاً آن شعر معروف ایوان مداین را خوانده یا از دیگران برایتان نقل شده است:

هان ای دل عبرت بین                          

از دیده عبر کن هان

ایوان مداین را                                    

آینه عبرت دان  

قطعا از ماه گذشته در تلویزیون شاهد پخش تبلیغ بسیار جالبی در خصوص طرز تفکر مردم در مورد عملکرد شرکتهای بیمه بوده اید.

این طنز با روش هوشمندانه ای نشان از ناخشنودی عامه مردم از شرکتهای بیمه و حتی دست اندرکاران و کارکنان این صنعت دارد.

شاید با بازگو کردن آن پیام بتوانیم به منظور خودمان در خصوص آینه عبرت بهتر برسیم.

در اولین سکانس فیلم گروهی را نشان میدهد که برای گذراندن مرخصی دسته جمعی به آفریقا سفر کرده اند و راهنمای تور چون ظاهر گروه را از جنبه سنی و طبقه اجتماعی یکسان نمی یابد، لذا سئوال میکند که " شما همدیگر را از چه طریقی میشناسید؟"

یکی از توریست ها میگوید "ما همگی کارکنان یک شرکت بیمه هستیم و در تعطیلات تشویقی بسر میبریم."

به ناگاه راهنمای تور که از عملکرد شرکتهای بیمه ناخشنود است فرصت را مغتنم شمرده و میگوید" الان موقع بازی با حیوانات پارک جنگلی است و این تفریح فرح بخش برای شما فراهم شده است" بشتابید که وقت تنگ است.

سپس ایشان را از ماشین حفاظت شده پیاده کرده و به سمت ببرهای در کمین نشسته هدایت میکند و ادامه داستان هم که معلوم است همه طعمه ببرها میشوند.

 در سکانس بعدی گروه مشابهی سوار بر قایق هستند که به غواصی تفریحی بپردازند بعد از اینکه مربی غواصی با طرح همان سئوال پی میبرد که ایشان همگی از کارکنان شرکت بیمه هستند میگوید "فرصت مناسبی است تا با دولفین ها شروع به بازی کنید و آنها را به طرف کوسه های خونخوار و گرسنه هدایت میکند".

در بخش پایانی هر دوی این تبلیغ های تجاری، یکی از مدیران شرکتهای بیمه آمده و میگوید "ما احساس شما خریداران بیمه (بیمه گذاران) را نسبت به بیمه درک میکنیم و لذا درصدد هستیم تا این احساس را به نحو مطلوبی عوض کنیم. برای اولین قدم در حال تغییر خودمان و بنیادهای اصلی سازمان بیمه میباشیم" و در ادامه بیان میکند که "ما را در آینده نزدیک در پرداخت خسارت و حق بیمه مناسب تر خواهید دید".

این مطلب همان آینه عبرت است که مدیران شرکتهای بیمه فهمیده اند که اگر بخواهند به حرفه تخصصی خودشان ادامه دهند بایستی به مهمترین اصل بیمه که مشتری داری است توجه کنند و در این راستا نیاز مردم را شناسایی و سپس با ابزار مناسب بازاریابی به آن پاسخ دهند. جالبترین نکته آن است که اعلام نمایند که فهمیدیم و در صدد تغییر هستیم.

ما نیز به نوبه خود بایستی به چرخه اقتصادی بیمه توجه کرده و نقش خود را به عنوان بروکر بیمه یا خریدار بیمه بازنگری کرده و تعریف مجدد نماییم.

 از نظر بروکر بیمه اولین وظیفه شناخت نیاز بیمه ای مشتریان است تا با اتکا به دانسته ها و تجربیات خود بتواند آنها را به زبان بیمه ای تبدیل کرده و برای شرکتهای بیمه منتقل نماید در این پروسه امانتداری و حسن نیت از اصولی است که در اولویت بررسی خواهد بود.

امید است این نوع نگرش و طرز فکر که باعث پیشرفت و سالم سازی است در تمامی جوامع اقتصادی و بازرگانی تعمیم یافته و هر کس آینه عبرت خود باشد.


 

*فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه است.

farsadi@cirmco.com