شماره ۱۱۹۲ ـ ۲۸ آگوست ۲۰۰۸

بارها گفته و نوشته ایم که بی حمایت شما خوانندگان باهوش و خردمند شهروند که تولید هفتگی ما را هر هفته با خود به خانه هایتان می برید و نقاط قوت مان را ارج می گذارید و کاستی ها و کمبودهایمان را نقادانه یادآور می شوید، امکان نداشت که بتوانیم دوام آوریم و در جایی قرار گیریم که اکنون هستیم.
شهروند همیشه به خوانندگانش و حمایت کنندگانش نازیده است و نه تنها این که به خوبی واقف است در این آشفته بازار کار مطبوعات در خارج کشور اگر نشریه ای چون شهروند با تمام سختی ها و مرارت هایی که متحمل می شود باز از پا نمی افتد، عشق به کار و مسئولیت در قبال شما عزیزان است که از ما شهروندی خواندنی، مستقل و به روز را طلب می کنید و طبیعی است اگر نخواهید بدانید ما با چه مشکلاتی برای تولید هر شماره شهروند دست به گریبانیم.
همانطور که می دانید شهروند از نظر اقتصادی تنها بر پایه آگهی هایش می چرخد. به همین خاطر است که بارها در قالب مطلب و یا آگهی از شما عزیزان طلب کرده ایم که با درج آگهی های کسب و کارتان و یا ثبت حوادث شیرین و تلخ زندگی خود و عزیزانتان ما را یاری دهید تا قادر باشیم شهروند را متنوع و متفاوت و از همه مهم تر مستقل در دسترس شما عزیزان قرار دهیم. و البته روی استقلال مان بیش از هر چیز دیگری تکیه می کنیم.
اما متاسفانه دیده می شود برخی با این شعار که هدف وسیله را توجیه می کند ناآگاهانه و شاید هم آگاهانه با پخش شایعات بسیار سخیف و دروغ ــ آنچنان دروغ که حتی حاضر نیستند مشخص و شفاف بنویسند و با “شنیدیم” و “می گویند” آبشخور غرض ورزی های شخصی و خصوصی می شوند ــ به خیال خود دست به مبارزه سیاسی می زنند و هیچ باکشان هم نیست که این سهل انگاری ها و لودگی ها و ایجاد جو ناامنی و بی اعتمادی چه ضربه ای به کارهای جدی و به دور از “مرگ بر / زنده باد” می زند.
برخی از خوانندگان از ما می خواهند پاسخ تهمت ها را بدهیم و بعضی دیگر می گویند سخنان سخیف ارزش پاسخگویی ندارد. اما چیزی که از نظر ما روزنامه نگاران مستقل نهایت اهمیت را دارد آزادی بیان همراه با حرمت به قلم، نیالودن آن به تهمت و کذب و برچسب و در نهایت آزادی همراه با تعهد و مسئولیت است.
اگر مطمئن باشیم مخالفانمان نیز بر همین عقیده اند آنگاه می توان وارد گفت و گویی دو جانبه شد، در غیر این صورت توان به تحلیل بردن است، و انرژی ای که باید صرف کار فرهنگی و ژورنالیستی شود، صرف درگیری هایی می شود که ظرف این ۳۰ سال در خارج کشور شاهد آن بوده ایم و حاصلش را هم دیده ایم.
ما در طول حیات شهروند آگاهانه کوشیده ایم که با کار تولیدی ــ و نه اینترنتی و بازچاپ زحمت و رنج دیگر همکارانمان در اقصی نقاط دنیا ــ ضوابط و پرنسیپ های این حرفه را مخدوش نکنیم. بارها این شعار را در قالب مطالب گوناگون و متنوع شهروند داده ایم که تنها با حضور رسانه های دمکرات و مستقل و نه فرمایشی و سفارشی ست که یک جامعه به طرف دمکراسی می رود و آزادیخواهی را درونی خود می کند. ما را یاری کنید که همچنان بر این ایده و آرزو راه بپیماییم.

جا دارد در همین جا سپاس ویژه خود را به دو خواننده عزیز و مسئولمان که با کمک های مالی خود یکی به مبلغ ۵۰۰ دلار و دیگری ۱۰۰۰ دلار یاریگر ما بوده اند، ابراز کنیم. چنین حمایت هایی ما را بر درستی کارمان دلگرم می کند.
باز هم از شما خوانندگان عزیز و آگهی دهندگان محترم که حیات شهروند را مقدور و میسر کرده اید سپاسگزاریم.
شهروند