شهروند- آرش عزیزی: واحد تحقیقات ویژه‌ی پلیس انتاریو به دنبال دلیل مرگ مردی است که هفته‌ی گذشته در ریچموند هیل درگذشت. این مرد چند ساعت پس از آزاد شدن از دست پلیس درگذشته است.

بنا به اطلاعات اولیه‌ی این واحد، حوالی ساعت ۵ بعدازظهر روز ۲۰ سپتامبر در منطقه‌ی حول و حوش تقاطع خیابان‌های کیل و لنگستاف رود بود که حادثه‌ای به پلیس گزارش شد. گفته شد مردی مست در ماشین خود نشسته است. پلیس منطقه‌ی یورک خود را به صحنه رساند و مرد مذکور را دستگیر کرد و به ایستگاه پلیس برد.

ساعت ۲ و۴۵ دقیقه بامداد روز ۲۱ سپتامبر مرد نزد یکی از اعضای خانواده‌ی خود آزاد شد و ساعت ۶ صبح در خانه‌ی خود درگذشت.

پلیس اکنون مشغول تحقیق در مورد علل مرگ این فرد است و این‌که آیا افسران پلیس در ماجرا نقش داشته‌اند یا خیر.

اگر اطلاعاتی در این مورد دارید با واحد تحقیقات ویژه (SIU) با شماره تلفن ۴۱۶۶۲۲۱۸۰۶ یا ۱۸۰۰۷۸۷۸۵۲۹ داخلی ۱۸۰۶ تماس بگیرید.