شنبه ۶ ژانویه ۲۰۱۸، در هوایی که دمای آن به منهای ۳۰ درجه می رسید هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در مرکز شهر تورنتو در حمایت از قیام آفرینان ایران تظاهراتی برگزار کردند. آنان شعارهای کوبنده ای علیه نظام فاسد و جنایتکار ولایت فقیه سر دادند.

تظاهرکنندگان از دولت کانادا و نهادهای بین المللی خواهان حمایت هرچه بیشتر از قیام آفرینان ایران شدند.

آنها خواسته های مقاومت ایران از جامعه جهانی را در چند محور بیان کردند:

۱ـ حق مشروع مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی حاکم و استقرار آزادی و حاکمیت مردم را به رسمیت بشناسد.

۲ـ رژیم ایران را به خاطر کشتار و دستگیری های جمعی تظاهرکنندگان بی دفاع و بی سلاح، قویاً محکوم و مورد مؤاخذه قرار دهد.

۳ـ قطع اینترنت و شبکه های اجتماعی محکوم و دسترسی آزادانه عموم مردم به اینترنت تضمین شود.

۴ـ رژیم آخوندی را به خاطر نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله قتل عام ۱۳۶۷ و کشتار قیام کنونی مورد تحریم قرار دهد.