شهروند- علی شریفیان: روز چهارشنبه هفته گذشته مبارزات انتخاباتی که پنج  ماه به طول خواهد انجامید، برای گزینش رهبر جدید حزب لیبرال فدرال رسما آغاز شد. جاستین ترودو روز شنبه در مهمانی ویژه شورای عمومی حزب لیبرال در “Sorel” کبک در اولین میتینگ حزبی پس از شروع رقابت های انتخاباتی شرکت داشت. این نماینده پارلمان حزب لیبرال از مونترال و کاندیدای ۴۰ ساله رهبری در پیوند با موضوع انتخاب رهبر تازه گفت کانادایی ها نیاز به محتوا، برنامه های روشن و مدون و نه شعارهای  توخالی و زرق و برق دار دارند. ترودو گفت قصد دارد با مسافرت به مناطق مختلف کشور در چند ماه آینده به جلب حمایت مردم کشور از حزب لیبرال بپردازد.

جاستین ترودو

سه کاندیدای دیگر به دست گیری رهبری حزب لیبرال هم در این گردهمایی در کبک سخنرانی هایی کردند. مارک گارنو دیگر نماینده لیبرال مونترال، اولین فضانورد کانادایی و چهره متشخص حزب لیبرال که قرار است خود را کاندیدای این مقام کند در گردهمایی حضور نداشت. خانم مارتا هال فیندلی نماینده سابق حزب لیبرال از انتاریو هم که پیش از این هم کاندیدای به دست گیری رهبری حزب لیبرال بوده، جزو کاندیداها است، اما در این مجلس غایب بود. گزینش رهبر جدید حزب لیبرال قرار است در ماه آوریل ۲۰۱۳ انجام شود.