احزاب مخالف می گویند به لایحه بودجه دولت رای موافق نخواهند داد

شهروند- علی شریفیان: دولت تازه کبک، دولت حزب کبکی ها اولین لایحه بودجه خود را برای سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ روز سه شنبه بعدازظهر به مجلس ملی کبک تقدیم کرد. خانم پولین ماروآ، رهبر حزب کبکی ها و نخست وزیر کبک به هنگام تقدیم لایحه بودجه اظهار داشت دولت امیدوار است با این بودجه بتواند قسمتی از کسری بودجه کبک را کاهش دهد. در چندین ماده اصلی این بودجه پیش بینی شده که با افزایش مالیات های افراد ثروتمند و کلان شرکت ها ، بر درآمد دولت افزوده و کسری بودجه به مرور رفع شود.

نخست وزیر دولت اقلیت کبک

رهبران و نمایندگان حزب لیبرال، اپوزیسیون رسمی دولت اقلیت کبک و حزب ائتلاف برای آینده کبک اما در اولین عکس العمل های خود درباره اقلام بودجه گفته اند با مفاد آن و هر نوع افزایش مالیات ها مخالفند و به آن رای منفی خواهند داد. با توجه به اقلیت بودن دولت اگر توافقی به وجود نیاید، این رای منفی، رای عدم اعتماد تلقی خواهد شد و دولت سقوط خواهد کرد.

قرار است رای گیری نهایی درباره بودجه در ماه دسامبر انجام شود. اگر در آن رای گیری دولت حزب کبکی ( پارتی کبکوا) سقوط کند، این دولت تنها پس از حدود چهارماه از کار برکنار می شود و مردم کبک در بهار ۲۰۱۳ باید دوباره در انتخابات دیگری پای صندوق های رای بروند.