شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۰۸
محمد بدری گول تکین (۱)
وقتی جوامع بر سر دو راهی قرار می گیرند، به این معنی است که نیروهای میانی امکان زنده ماندن خود را از دست می دهند. در وضعیت دو راهی، دو برنامه بدیل (آلترناتیو) در برابر هم قرار می گیرند. نیروهای میانی به تدریج مجبور می شوند یکی از دو راه را انتخاب کنند، درغیر این صورت از صحنه خارج می شوند. ترکیه برسر یک دو راهی قرار گرفته است.

برنامه اول:
مطابق برنامه “نظم نوین جهانی” امپریالیسم، ترکیه باید تبدیل به جوامع کوچک قومی، طریقت های مذهبی، جماعات، و جمهوری جوامع محلی گردد. هدف نهائی تبدیل ترکیه به دیکتاتوری مافیا- گلادیو- طریقت هاست. آمریکا این برنامه را در عراق، افغانستان و کوسووا تحقق بخشید. در کشورهائی که انقلابات مخملی به صحنه آمدند، هدف تحقق برنامه فوق به شیوه ای متفاوت بود. (۲)

برنامه دوم:
بازگشت ترکیه به مسیر اصول انقلابی آتاتورک است. صف بندی ها در ترکیه در اشکال مختلف باز می گردد به دفاع از یکی از دو برنامه فوق. با ه
ر تحولی این صف بندی اساسی مکررا خود را نشان می دهد. (۳)


صف آمریکا:
در تحقیقات “ارگنه کون” هم این صف بندی دیده می شود. در ترکیه آن نیروهائی که می گویند “تحقیقات” را تا به آخر باید ادامه داد عبارتند از: (۴)

۱- فتح الله چیلار(طرفداران فتح الله گولن): سخن زیاد در این باره لزومی ندارد. عملیات (اپراسیون) ارگنه کون علیه نیروهای ملی مخالف آمریکا توسط عناصری که در درون نیروهای امنیتی لانه کرده اند و مستقیما به فتح الله گولن و آمریکا وابسته اند پیش برده می شود. رسانه هایی که در دست این گروه هستند در خدمت این عملیات قرار داشته و رسانه های ارگنه کون محسوب می شوند. (۵)

۲- حکومت آ- ک- پ (حزب عدالت و توسعه – حزب حاکم): این حکومت توسط آمریکا مامور اجرای طرح ارگنه کون است، زیرا توسط آمریکا به قدرت نشانده شده است. این حزب از همان آغاز داخل ماجراست و امکانات حکومت و ارگان های تبلیغاتی آن را در این راه به خدمت گرفته است.

۳- بخش قانونی پ- ک – ک در مجلس ملی ( د- ت – پ ): در مورد رفتن تا به آخر در توطئه ارگنه کون مرتبا حکومت را تشویق و از آن پشتیبانی می کند. هدف عمیق کردن برخوردهای داخلی، خسته و فرسوده کردن ارتش و ایجاد شرایط مناسب برای خود است. (*)

۴- مرتدان نئو لیبرال که خود را به غرب فروخته اند. در میان روشنفکران ترکیه این نیرو به نیروی قابل توجهی تبدیل شده است. آنها با طریقت های مذهبی و محافل مافیا روابط درهم پیچیده ای دارند و نقش شوالیه های ایدئولوژیک تیپ جدید بورژوازی وابسته و نورسیده را بازی می کنند. روزنامه های “طرف”، “زمان” … و ستون های روزنامه های وابسته به حکومت و کانال های تلویزیونی آن دربست در اختیار آن هاست.
امروز هیچ تحولی با صف بندی های داخلی یک کشور قابل درک نیست، بویژه مسئله ارگنه کون از جهت پیامدهای مهم آن بدون ارتباطات خارجی و مداخلات امپریالیستی قابل درک نیست. توطئه ارگنه کون از طرف محافل امپریالیستی برنامه ریزی شده و هدایت می شود. آمریکا از همان ابتدای عملیات ارگنه کون از طریق “م- آبرامویتز” و “ح- بارکی” اعلام کرده است که تا آخر در کنار آ- ک – پ خواهد بود. (۶)
بخشی از هیئت حاکمه آمریکا به هر قیمتی و با دست زدن به هرشیوه ای مصمم هستند که در ترکیه مداخله کنند. اروپا به همراه آمریکا از روز اول ترکیه را تهدید می کند: “تا به آخر بروید”، ” به ماهیهای بزرگ برسید”، این ها جملاتی هستند که توسط مقامات اروپائی که مسئول روابط با ترکیه هستند به زبان آورده می شوند.
وظیفه “مایکل رابین” نیز علی رغم موضع مخالفت با آ- ک- پ حفظ روابط با تمام طرف هائی است که احتمال دارد بعد از آ- ک – پ دارای قدرت شوند.

صف ترکیه:

۱- حزب کارگر ترکیه: مصمم ترین نیروی مقاومت علیه امپریالیسم آمریکا و همدستان آن در ترکیه است. این حزب دارای برنامه ای مدون برای رهائی از این بحران است.

۲- ارتش ترکیه: مهم ترین مانع در مقابل آمریکا و همدستان داخلی آن در ترکیه است. بدون برطرف کردن مانع ارتش، پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا در ترکیه نمی تواند به هدف خود برسد.

۳- بخشی از سرمایه ترکیه که خارج از کنترل آ- ک – پ و فتح الله گولن است.

۴- رسانه هائی که خارج از کنترل حکومت و فتح الله گولن هستند.

۵- حزب جمهوری خواه خلق (ج ح پ)، رسانه های متعلق به “آیدین دوغان”، و محافلی که در چارچوب “جنبش حاکمیت ملی” فعالیت می کنند، آن ها زیر فشار و تهدیدند ، اگر تسلیم نشوند دامنه عملیات ارگنه کون به آن ها نیز خواهد رسید. (۷)

نیروهای میانه:
پس احزابی مانند حزب دموکرات (د – پ)، حزب مام وطن (آناپ) و حزب حرکت ملی (م- ح – پ) در کجا قرار گرفته اند؟ تا همین اواخر آن ها احزاب حاکم بودند، ولی اکنون سخنی از آن ها در میان نیست. آن ها دچار سرنوشت احزابی شده اند که در شرایط دو راهی قرار گرفته اند، آن ها در حال ناپدید شدن هستند.

توضیحات مترجم
۱- محمد بدری گول تکین از رهبران و نظریه پردازان حزب کارگر ترکیه است
۲- گلادیو در زبان لاتین به معنای شمشیر است (شمشیر گلادیاتور). در اصطلاح سیاسی به معنای نیروی های وابسته به آمریکا در درون کشورهای عضو ناتو است. این نیروها همچون دولتی در درون دولت های عضو عمل کرده و در خدمت سیاست های استراتژیک آمریکا قرار دارند. در ترکیه نام این دولت “درین دولت” است که به معنای “دولت در اعماق” است. در پشت گلادیوی ترکیه (درین دولت) آمریکا، آ – ک – پ و باند سیا – موساد در درون نیروهای امنیتی قرار دارند.
۳- اصول آتاتورک (اصول شش گانه) که از لحاظ نظری پایه های دولت جدید التاسیس جمهوری ترکیه را تشکیل می دهند عبارتند از: ملی گرائی، خلق گرائی، انقلاب گرائی، دولت گرائی (دولت گرائی در اقتصاد)، لائیسیسم و جمهوری خواهی.
۴- ارگنه کون نام یکی از داستان های اساطیری ترک است. ارگنه کون، نام رمز (کد) طرح توطئه ای است که سازمان سیا به همراه عوامل و نیروهای وابسته خود در ترکیه علیه نیروهای ملی و مخالف آمریکا در ترکیه به راه انداخته است. هدف این طرح سرکوب و پاک سازی نیروهای مخالف آمریکا، در هم شکستن هرنوع مقاومت در برابر طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا در ترکیه است. حزب حاکم ترکیه (آ ک پ)، طرفداران فتح الله گولن و …. در چارچوب این طرح با آمریکا همکاری تنگاتنگی دارند. در چارچوب این توطئه بسیاری رهبران سیاسی، روشنفکران، وکلا، هنرمندان، استادان دانشگاه ، نویسندگان و افسران ارتش با اتهاماتی واهی دستگیر و تحت محاکمه قرار گرفته اند. در واقع با توطئه ارگنه کون یک مک کارتیسیم عریان علیه نیروهای میهن پرست ترکیه در جریان است.
۵- فتح الله گولن رهبر یک طریقت مذهبی است که به جرم فعالیت برای برپائی حکومت اسلامی در ترکیه تحت تعقیب بوده و اکنون ساکن آمریکا است. فتح الله گولن و جماعت اش روابط تنگاتنگی با سرویس های اطلاعاتی آمریکا داشته و ثروتی در حدود ۲۵ میلیارد دلار را تحت کنترل خود دارند، و فعالیت های خود را عمدتا در شرکت های تجاری، مدارس، رسانه های جمعی و سازمان های خیریه متمرکز کرده اند. عمده فعالیت هائی که علیه لائسیسم در ترکیه می شود توسط عوامل وابسته به گولن انجام می گیرد. در دوران حاکمیت آ کپ، طرفداران گولن توانسته اند در درون بوروکراسی، تشکیلات پلیس و وزارت کشور ترکیه نفوذ خود را بسیار گسترش دهند. فتح الله گولن معتقد است: ” از آنجائی که آمریکا حاکمیت و نفوذ بلامنازع خود را در پنجاه سال آینده ادامه خواهد داد، لذا یک مسلمان عاقل باید خود را با برنامه های آمریکا هماهنگ کند”! جالب است که دانشگاه تگزاس فتح الله گولن را به عنوان “قهرمان صلح” مورد تقدیر قرار داده است!
۶- آبراموویتز سفیر سابق آمریکا در ترکیه بود.
۷- مایکل رابین، از محققین ” انستیتوی آمریکن انترپرایز” است که از مهم ترین “انبار فکر”های متعلق به نئوکان هاست. او هم چنین ادیتور نشریه “میدل ایست کورترلی” است.
۸- آیدین دوغان از بزرگترین صاحبان رسانه های مسقل ترکیه است که با حکومت ترکیه درافتاده است. بزرگترین و پرتیراژترین روزنامه ترکیه “حریت” متعلق به اوست، او همچنین صاحب کانال های تلویزیونی زیادی است که خارج از کنترل حکومت قرار دارند.
* رئیس جمهور فعلی ترکیه عبدالله گول در ۳ مارس ۲۰۰۳ هنگامی که پست وزارت خارجه ترکیه را داشت یک قرارداد محرمانه با “کالین پاول” وزیر خارجه وقت آمریکا امضاء کرد. این قرارداد به دنبال اسارت یازده سرباز ارتش ترکیه در سلیمانیه عراق به دست نیروهای آمریکائی و در نتیجه دیدارهای محرمانه حکومت ترکیه با آمریکا صورت گرفت. این قرارداد در واقع خواست ها و تحمیلات آمریکا است که مدت های طولانی آمریکا در پی تحقق و تحمیل آن به ترکیه بود.
طبق تحقیقاتی که نیروهای اپوزیسیون از منابع وزارت خارجه ترکیه، ارتش و حکومت ترکیه کرده اند مضمون این قرارداد تائید شده است. سفیر آمریکا در ترکیه ” پیرسون” درباره این قراداد گفته است که این قرارداد در چارچوب اطلاع حکومت ترکیه بوده است. عبدالله گول در مصاحبه ای که با خبرنگار روزنامه “وطن” (سدات سرت اوغلو) داشته است به این قرارداد و مضمون آن اعتراف کرده است.
در زیر خلاصه ای از مضمون قرارداد نه ماده ای که بطور مفصل در مطبوعات ترکیه درج شده است آورده می شود:
۱- ارتش ترکیه شمال عراق را تخلیه خواهد کرد و به عملیات در خارج از مرزهای خود خاتمه خواهد داد. ارتش ترکیه در صورت عملیات نظامی علیه پ ـ ک ـ ک از آمریکا کسب اجازه خواهد کرد.
۲ – ارتش ترکیه بدون اطلاع نیروهای مسلح آمریکا و کسب اجازه از آن در داخل مرزهای حاکمیت ترکیه نمی تواند علیه پ – ک – ک/ کادک عملیات نظامی انجام دهد، در غیر این صورت مواجه با تحریم نظامی- اقتصادی خواهد شد. عکس العمل نظامی حقی محفوظ برای نیروهای مسلح آمریکا خواهد بود.
۳- ترکیه تعهد می کند که ازعملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه و ایران به شکل فعال پشتیبانی کرده و به آن کمک کند.
۴- ترکیه تعهد می کند نفرات و تسلیحات ارتش خود را مطابق نظر آمریکا کاهش دهد.
۵- حکومت شمال عراق توسط ترکیه به رسمیت شناخته خواهد شد.
۶- به اعضای پ – ک – ک/ کادک عفو عمومی داده خواهد شد.
۷- به شهرداری های جنوب شرق ترکیه خود مختاری داده خواهد شد و ترکیه قدم به قدم به سوی فدرالیسم خواهد رفت.
۸- در قبرس رئوف دنکتاش کنار گذاشته خواهد شد و برنامه کوفی عنان با جزئی تغییراتی تحقق خواهد یافت. در دریای اژه نسبت به مطالبات یونان با انعطاف برخورد خواهد شد.
۹- پیش شرط های روابط با ارمنستان برطرف و محدودیت ها علیه ارمنستان برچیده خواهد شد.


یک نشریه آمریکایی نقشه ای جدید از منطقه را منتشر کرده است که در آن اهداف آمریکا در مورد ایران و سایر کشورهای منطقه به وضوح دیده می شود.
نشریه آمریکایی و ۱۴۳ ساله آتلانتیس در نوشته ای با عنوان” بعد از عراق” گوشه ای از اهداف آمریکا در تجزیه کشورهای منطقه را آشکار کرد.