یکشنبه ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه شب، مرد جوانی با یک قبضه اسلحه وارد هواپیمای کن جت در فرودگاه مونتگوبی شد و ۱۵۹ مسافر و ۸ خدمه هواپیما  …


شهروند ۱۲۲۶  پنجشنبه  ۲۳ اپریل  ۲۰۰۹

تورنتواستار: یکشنبه ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه شب، مرد جوانی با یک قبضه اسلحه وارد هواپیمای کن جت در فرودگاه مونتگوبی شد و ۱۵۹ مسافر و ۸ خدمه هواپیما را که همگی کانادایی بودند، به گروگان گرفت.

پرواز شماره ۹۱۸ در راه برگشت به کانادا بود و بنا بود که پس از توقف کوتاهی در سانتاکلارا در کوبا به هلیفکس بازگردد.

استفان فری، ۲۱ ساله، اسلحه خود را روی گردن یکی از مهمانداران گذاشت ولی با درایت و خونسردی مهمانداران که گروگانگیر را ترغیب به گرفتن پول و اشیاء قیمتی مسافران در ازای آزادی آنها کردند، پس از گذشت نیم ساعت تمامی مسافران و دو تن از خدمه که یکی از آنها کاپیتان هواپیما بود آزاد شدند.

پس از آن ۸ ساعت تمام ۶ خدمه ی هواپیما در گروگان این فرد بودند. او فریاد می زد که می خواهد جامائیکا را ترک کند و می خواهد به کوبا برود.

در خلال این مدت، پلیس ویژه ی جامائیکا، از پنجره ی کابین خلبان، کمک خلبان را به بیرون کشیدند و خود وارد کابین شدند و بدین طریق توانستند بدون شلیک گلوله و خونریزی گروگانگیر را دستگیر کنند.

بعدا از سوی پلیس جامائیکا گفته شد که این شخص مشکلات روانی دارد. شاهدان در فرودگاه می گویند وقتی که او راه خود را به سوی هواپیما باز می کرده مرتب فریاد می زده شما نمی توانید جلوی مرا بگیرید. من می خواهم به آمریکا بروم.

هنوز مشخص نیست که این فرد چگونه توانسته با اسلحه از سد حفاظ های امنیتی فرودگاه بگذرد.

دوشنبه شب، شش خدمه ی شجاع هواپیما به هلیفکس رسیدند و مورد استقبال واقع شدند. آنها همگی سلامت بودند و خسته.

مسافران هواپیما ضمن آنکه بسیار ترسیده بودند و تصور می کردند که هواپیماربا مثل ماجرای ۱۱ سپتامبر خیال دارد هواپیما را به هدفی بکوبد، از رفتار شجاعانه خدمه ی هواپیما و اینکه بیشتر به فکر جان مسافران بودند تا خودشان، ستایش کردند.