سیاست های برنامه ریزی برای ساخت مسکن در استان انتاریو طی چند سال گذشته عمدتا در خدمت تغییر فعالیت های این بخش به نحوی بوده است که توسعه ی شهری به ویژه در شهرهای بزرگ، از حالت افقی با تراکم جمعیتی پائین به حالت عمودی با تراکم جمعیتی بالا تغییر شکل دهد. در نتیجه ی این سیاست ها، نسبت خانه های نوساز غیر آپارتمانی به خانه های آپارتمانی که در سال ۲۰۰۱ سه به یک بود، در سال ۲۰۱۲ به یک به سه تغییر یافت. طی این سال ها، مردم بزرگشهر تورنتو هر روزه شاهد سر برآوردن برج های مسکونی جدید در مناطق و محله های مختلف شهر بوده اند. در عین حال کاهش فعالیت های ساختمان سازی در بخش غیر آپارتمانی به طور عمده از نظرها پنهان مانده است.

در سال ۲۰۱۲ در بزرگشهر تورنتو، در ۲۳۷ پروژه کاندو آپارتمانی مجموعا ۶۰۷۱۳ واحد در حال ساخت بود که از نظر تاریخی یک رکورد در این زمینه به حساب می آید. حدود ۸۸ درصد این واحدها حتی قبل از اینکه فعالیت های ساختمان سازی در این پروژه ها آغاز شود پیش فروش شده بود. تعداد کاندو آپارتمان های فروش رفته در بزرگشهر تورنتو طی سال ۲۰۱۲ علیرغم ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۱ به رقم ۱۸۷۵۵ واحد رسید. این در حالی است که تعداد خانه های غیر آپارتمانی فروش رفته در سال ۲۰۱۲ با رقم ۱۴۰۶۹ دستگاه، نسبت به خانه های آپارتمانی فروش رفته ۲۵ در صد پائین تر بوده است.

 

کاهش خانه سازی در بخش غیر آپارتمانی طی سال های اخیر، موجب شده است که در مقایسه با چهار سال قبل، از یک طرف تعداد عرضه ی این نوع خانه ها ۵۲ درصد کاهش پیدا کند و از طرف دیگر قیمت آنها ۴۴ درصد افزایش یابد. حاصل این وضعیت بالاتر رفتن نرخ افزایش قیمت خانه های غیر آپارتمانی نوساز در مقایسه با قیمت کاندو آپارتمان های نوساز در سال های اخیر می باشد.

در این خصوص لازم به توضیح است که در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ شاخص متوسط قیمت خانه های نوسازکاندو آپارتمان فقط ۴/۰ درصد رشد داشت؛ در حالی که رشد شاخص متوسط  قیمت خانه های غیر آپارتمانی  طی همین مدت ۴۰ برابر بیشتر، یعنی ۱۶ درصد بود.

متوسط  قیمت خانه های نوساز غیر آپارتمانی در بزرگشهر تورنتو در سال ۲۰۱۲ برابر با ۶۳۲۸۶۸ دلار و متوسط قیمت خانه های نوساز کاندو آپارتمان در همین سال برابر با ۴۳۶۰۲۴ دلار بوده است. سطح اختلاف بین این دو که در حال حاضر ۱۹۶۸۴۴ دلار است در تاریخ بزرگشهر تورنتو هرگز سابقه نداشته است. این اختلاف بیش از دو برابر متوسط سطح اختلاف بین این دو در بلندمدت است.

 این وضعیت، تحت تاثیر عوامل مختلف و از جمله به خاطر نگرانی خریداران بالقوه مسکن از آینده ی بازار کاندو آپارتمان،  و روی آورردن بخش بزرگی از آنها به بازار خانه های غیر آپارتمانی،  در حالی شکل گرفته است که بنا به دلایل متعدد عرضه ی این نوع خانه ها طی سال های اخیر با افت چشمگیری مواجه بوده است. محدودیت هایی که از طرف دولت استانی انتاریو در ارتباط با تعیین کاربری زمین های قابل ساخت اعمال می شود؛ و نیز مقررات پیچیده  و زمان گیر که در خصوص صدور پروانه های ساختمانی وجود دارد از مهمترین دلایلی هستند که کاهش عرضه ی خانه های غیر آپارتمانی را سبب شده اند.

گفتنی ست که در پیرامون بزرگشهر تورنتو و بین محدوده ی فعلی این شهر و منطقه ای که در طرح های کلان توسعه و شهرسازی با نام “کمربند سبز”  (Green-belt) تعریف  شده است، هنوز بیش از ۵۸۰۰۰ هکتار زمین قابل ساخت یا به اصلاح “کمربند سفید”  (White-belt)  وجود دارد که برای فعالیت های ساختمانی طی دهه های آینده تکافو می کند.

پرسش ها و نظرات خود را به ایمیل آدرس زیر ارسال فرمائید.

* آروین آریافر دارای دکتری در رشته اقتصاد،  کارشناس ارشد بازار املاک و عضو رسمی انجمن مشاوران املاک انتاریو و کانادا است.

ArvinAryafar@gmail.com

www.ArvinAryafar.com