مرتضی عبدالعلیان  ـ  مجید نصیرخانی، ایرانی دیگری ست که از بیستم نوامبر ۲۰۱۲ در زندان اداره مهاجرت به سر می برد و قرار است ۱۹ فوریه به ایران بازگردانده شود.

علیرغم برف و توفان روز هشتم فوریه در زندان به دیدنش رفتم .  او می گفت، قبل از اینکه در سال ۲۰۰۱ به خارج بیاید و تقاضای پناهندگی کند در ایران در محفل های خانگی به دین مسیحی گرویده، غسل تعمید دیده و اسمش در اینترنت به عنوان مسیحی قید شده، اما بعد نهادهای رژیم از طریق همسایه ها از این محفل مطلع شده و چند تایی را دستگیر و زندانی کرده اند. او مجبور شده است در سال ۲۰۰۱ از ایران خارج شود.  نخست به آلمان می رود و پس از چند سالی زندگی در آلمان در سپتامبر ۲۰۰۷ به همراه دخترش وارد کانادا شده و تقاضای پناهندگی می دهد. او برای امرار معاش خود و دخترش در کانادا در زمینه “دستگاه های گرم و خنک کننده ” شروع به کار می کند تا اینکه پس از بیش از پنج سال زندگی در کانادا و بلاتکلیفی در پناهندگی  در تاریخ بیست  نوامبر ۲۰۱۲ مامورین مهاجرت به خانه اش رفته و او را به زندان مهاجرت منتقل می کنند.

نصیرخانی در زندان اداره مهاجرت

مجید می گفت:”از طریق هفته نامه شهروند متوجه کانون ایرانی ـ کانادایی حقوق بشر (تورنتو) شدم و به شما زنگ زدم. وکیلم می گوید صبر داشته باش. برگرداندن تو را به ایران متوقف خواهم کرد، اما الآن دیگر زمان زیادی  برای برگرداندن من نمانده و کسی را هم ندارم .

 مجید نصیرخانی، درمانده و مستأصل از هموطنانش و از کلیه نهادها، سازمانها و شخصیت های ایرانی تقاضا دارد تا برایش کاری کنند. او می گوید، در حال حاضر نگران دخترم هستم و با برگرداندن من جانم نیز در خطر خواهد بود .

روز شنبه گذشته در نشست جلسه دفاع از روزنامه نگاران در سالن شهرداری نورت یورک که آقای مریدی وزیر  محترم حزب لیبرال هم حضور داشتند مسئله مجید نصیرخانی مطرح شد و امیدواریم با ارسال نامه به مسئولان مهاجرت از برگرداندن مجید به ایران جلوگیری به عمل آید.

برای هماهنگی اقدامات در این خصوص لطفا با من در کانون ایرانی ـ کانادایی حقوق بشر تورنتو تماس بگیرید.

 (۹۰۵)۴۸۳-۶۶۷۸

 www.iraniancanadianhumanrights.blogspot.com