در ادامه مبحث بیمه های اشخاص به دو موضوع به ظاهر مشابه ولی کاملا متفاوت می پردازیم. در هفته گذشته عنوان شد که ریسکهای متفاوتی …


شهروند ۱۲۴۰  پنجشنبه ۳۰ جولای  ۲۰۰۹


 

 Long Term Care & Disability Insurance


 

در ادامه مبحث بیمه های اشخاص به دو موضوع به ظاهر مشابه ولی کاملا متفاوت می پردازیم. در هفته گذشته عنوان شد که ریسکهای متفاوتی حیات اقتصادی ما و خانواده را  تهدید میکند که با نگرش درست به این موارد  قادر هستیم خودمان را نه از حوادث و بیماری بلکه از آثار زیانبار آنها دور کنیم.

برای اینکه بتوانم ذهن شما را متمرکز نمایم اجازه میخواهد جدول ریسکهای موجود را در ذیل منعکس نمایم. همانگونه که مشاهده میفرمایید برای ریسک از کار افتادگی(بیماری و  حادثه) و استفاده از  مراکز ویژه بعد از حوادث/ بیماری و یا در زمان پیری تدابیری اندیشیده شده و شرکتهای بیمه اقدام به فروش دو محصول بیمه ای می نمایند:

Disability Insurance & Long Term care Insurance

هر کدام از این دو نوع پوشش بیمه ای برای جلوگیری از زمانی است که ریسکی تحقق یافته و پیامد آن یکی از موارد ذیل است:

۱- وقفه در درآمد

۲- کاهش در درآمد

۳- از بین رفتن یا حذف شدن درآمد


 


 

بیمه های از کارافتادگی برای گروهی از افراد جامعه طراحی شده که دارای شغل مشخص و درآمد معلوم و قابل اثبات باشند. حق بیمه این نوع پوشش بیمه ای بر اساس چند عامل اصلی تعیین میشود که عبارتند از:

نوع شغل

بیماری یا حادثه

پوشش ۲۴ ساعته یا حین کار

شروع پوشش بیمه ای (۰/۳۰/۶۰ و ۹۰ روزه)، یعنی شروع بیمه بعد از تحقق ریسک  فورا انجام میشود و ۹۰ روز یعنی تا ۹۰ روز شرکت بیمه تعهدی ندارد.

مدت بیمه نامه(۲ یا ۵ ساله و یا تا ۶۵ سال) استفاده از مزایای بیمه میباشد.

البته برای پوشش بیماری نوع جنسیت هم مهم است.

اخیرا شرکتهای بیمه خانمها یا آقایانی که در خانه هستند و به امور خانه و خانواده رسیدگی میکنند را هم جزو بیمه شدگان به حساب آورده و چنانچه بخواهند فقط تا مبلغ ۱۴۰۰-۱۲۰۰ دلار در ماه خودشان را بیمه کنند این امکان را به ایشان داده و احتیاجی به ارائه اسناد مالیاتی و اثبات درآمد نیست.

قطعا مستحضر هستید که بیمه های از کارافتادگی تا سقف حدود ۶۷ درصد  از درآمد اصلی فرد را تحت پوشش در می آورد تا با این کار فرد مورد نظر تشویق شده تا هر چه سریعتر به کار اولیه بازگردد و از چرخه تولید دور نماند.


 

از نظر شرکت بیمه چه کسی از کارافتاده است؟

پاسخ به این سئوال تا چند سال پیش کمی مشکل بود ولی اخیراً تعریف آسانی را برایش برگزیدند. هر شخصی که قادر نباشد ۲ یا ۳ مورد از اعمال ذیل را به تنهایی انجام دهد مشمول پرداخت غرامت میشود:

حمام رفتن / لباس پوشیدن / توالت رفتن / غذا خوردن / جابجا شدن / امکان بقا داشتن و از خود مراقبت کردن.


 

فرهاد فرسادی ـ کارشناس ارشد بیمه


 

farsadi@cirmco.com