قدم اول: آمادگی ذهنی

در حالی که خانه یکی از نیازهای ثابت هر انسان در طول زندگی او است، خرید آن یکی از معدود چیزهائی است که در زندگی برخی اشخاص هرگز و در زندگی بسیاری دیگر معمولا بیش از یک یا دو بار اتفاق نمی افتد. انسان در عصر مدرن برای تأمین اسکان خود به طور کلی دو راه بیشتر ندارد. او محل اسکان خود را یا می خرد یا اجاره می کند. خرید مسکن برای کسی که امکان آن برایش فراهم است یک اختیار است  در صورتی که اجاره مسکن برای کسی که امکان خرید آن را ندارد یک اجبار به شمار می آید.

خریدن و اجاره کردن مسکن هریک دارای معایب و محاسن خاص خود می باشد که  در خصوص همگان به طور یکسان صدق نمی کند.  سیستم ارزش گذاری و ارجحیت های هر فرد متفاوت است. چیزی که برای یک شخص یا خانواده ای مناسب است چه بسا ممکن است برای فرد یا خانواده ای  دیگر نامناسب باشد. چیزی که در خصوص خرید مسکن برای کسی حسن و فایده به شمار می آید ممکن است برای کسی دیگر عیب و زیان به حساب آید. به همین جهت، هر کس پیش  از تصمیم گیری باید لیست کامل و مربوط به خود را ، در رابطه با محاسن و معایب خرید مسکن  تهیه کند و آن را در برابر لیست کامل محاسن و معایب اجاره مسکن قرار دهد و آنگاه ، با مقایسه آن دو با همدیگر ، از روی تفکر، شناخت و آگاهی تصمیمی مناسب بگیرد. در لیست محاسن و معایب که تهیه میشود ، لازم است علاوه بر مسائل پولی و مادی ، به ندای دل ، تمایلات درونی ، احساسات انسانی و علایق و سلایق اعضای خانواده  نیز توجه  خاص شود. خرید خانه زمانی کاملا توجیه پذیر است که جمع  جبری محاسن  و معایب  خرید ، بزرگتر و مهمتر از جمع جبری محاسن ومعایب اجاره باشد.

گفتنی است که بسیاری از فاکتورهای مربوط به حسن و عیب هر یک از گزینه های خرید و اجاره فاقد خصلت کمیت پذیری هستند که این خود ، کار سنجش و مقایسه ی محاسن  ومعایب مربوط به هر یک از این گزینه ها را به چالشی دشوار تبدیل میکند.

در عین حال ،  درمسیر و جریان همین چالش ، موشکافی و کند وکاو است که ضرورت خریدن یا نه خریدن خانه به عنوان یک مسئله برای فرد روشن می شود و جا می افتد. اگر فرد به دنبال این بررسی ها ، تصمیم به خرید خانه بگیرد میتوان گفت که آمادگی ذهنی برای انجام چنین کاری در او و خانواده او حاصل شده است. در این مرحله او به خوبی و روشنی میداند که چرا خانه میخرد و آماده است از تغییراتی که بعد از خرید خانه در زندگی او به وجود می آید استقبال کند. این مرحله شخص را برای ورود به مراحل بعدی خرید آماده میکند و به او امکان میدهد برای رسیدن به هدف نهائی با برنامه ای روشنتر و بطورمصمم تر عمل نماید.

دنباله این مطلب را درشماره آینده مطالعه فرمائید.

 آروین آریافر دارای دکتری در رشته اقتصاد،  کارشناس ارشد بازار املاک و عضو رسمی انجمن مشاوران املاک انتاریو و کانادا است.

ArvinAryafar@gmail.com