جانشین فرمانده "ناجا" ، سرتیپ "حسین ذوالفقاری" در یک مصاحبه خبری اعتراف کرد که ظرفیت عصبی مردم به نقطه ای رسیده و خشونت چنان در بطن جامعه رسوخ یافته که با عصبانیت های لحظه ای نیز بیم وقوع قتل وجود دارد.


شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸


 

پیک نت: جانشین فرمانده "ناجا" ، سرتیپ "حسین ذوالفقاری" در یک مصاحبه خبری اعتراف کرد که ظرفیت عصبی مردم به نقطه ای رسیده و خشونت چنان در بطن جامعه رسوخ یافته که با عصبانیت های لحظه ای نیز بیم وقوع قتل وجود دارد. او گفت:

۵۰ درصد قتل های کشور بدون انگیزه قبلی است و بیشتر به علت عصبانیت های لحظه ای رخ می دهد.

۲۶ درصد قتل ها با سلاح گرم (شلیک گلوله)، ۴۰ درصد وسیله سلاح سرد (چاقو، قمه و دشنه)، ۱۰ درصد بر اثر خفه کردن انجام می شود.

در سالی که در آن هستیم، از جمع به قتل رسیدگان ۲۶ درصد زن و ۴۷ درصد مرد بوده اند. ۴۸ درصد قتل ها در استان های فارس، خوزستان، تهران، تهران بزرگ، سیستان و بلوچستان، اصفهان به وقوع پیوسته است. ایلام با ۶/۶ درصد بالاترین آمار قتل را دارد. روزانه به طور متوسط ۶ نفر در ایران به قتل می رسند.

سرتیپ ذوالفقاری در پایان مصاحبه خود یک آمار قابل توجه دیگری هم ارائه داد. به موجب این آمار: از ابتدای ماه رمضان تاکنون ۶ هزار نفر به عنوان روزه خوار علنی و  در ملاء عام  از پلیس تذکر گرفته اند. البته او نگفت که این آمار مربوط به تهران تهران است و یا کل کشور؟