محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران، در حاشیه برگزاری مسابقه های بسکتبال قهرمانی..


شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸


 

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران، در حاشیه برگزاری مسابقه های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا در تهران و در گفت وگو با سایت "فیبا"، از افزایش تیم های حاضر در لیگ جوانان تا سقف ۳۰ تیم و راه اندازی لیگ زیر ۱۶ و زیر ۱۴ سال در ایران خبر داد.