اولیور کان سرگروه پیشین تیم های ملی فوتبال آلمان و بایرن مونیخ با قراردادی دو ساله به عنوان مفسر یک شبکه تلویزیونی آلمان به صحنه مسابقات فوتبال بازگشت. 


شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸

 

اولیور کان سرگروه پیشین تیم های ملی فوتبال آلمان و بایرن مونیخ با قراردادی دو ساله به عنوان مفسر یک شبکه تلویزیونی آلمان به صحنه مسابقات فوتبال بازگشت.

این ستاره سابق فوتبال جهان که  از بازیکنی فوتبال اعلام بازنشستگی کرد، طی قراردادی با شبکه تلویزیونی "زد.دی.اف" آلمان به عنوان مفسر تا سال ۲۰۱۰ با این شبکه همکاری خواهد کرد.